book: Stephen Barnett 5 jun 2000

e-britannia

The Communication Revolution

Deze essays richten zich op hoe Groot-Brittannië gebruik van maken van zijn sterke punten - in de omroepwereld, telecom en in de deregulering. Op deze manier zou het beste te halen zijn uit het exploiteren van nieuwe technologieën. Dit brengt zowel voordelen voor de wereldmarkt als voor het eigen land met zich mee.

Omroepen, telecom en internet convergeren en creëren op deze manier een nieuwe revolutie in communicatie. Barnett claimt dat deze veranderingen net zo belangrijk zijn als de Industriële Revolutie. Het verandert de manier waarop mensen werken, denken en zich tot elkaar verhouden. Amerika dit als eerste ontdekt en is daarom ook leider in e-commerce en heeft wereldwijde media-giganten.

Barnett vraagt zich in zijn boek af of Groot-Brittanie deze achterstand nog kan inhalen? Of groeit het uit tot een koloniale buitenpost van Amerika? Zal er een klasse van nieuwe armen ontstaan, omdat sommige mensen door leeftijd, onwil of gebrek aan kansen niet kunnen deelnemen aan deze nieuwe revolutie?

Vergroot

Voorkant e-britannia -

165

1 86020 576 3

4.2 BARN