Zondaglezingen

Voor iedereen die meer wil weten over Vincent van Gogh en zijn tijdgenoten.

3 okt 2010
2 jan 2011

Onderzoekers, conservatoren en restauratoren geven een toelichting op een actuele tentoonstelling of op recent onderzoek naar de collectie.

Starttijd 14 uur (zaal open vanaf 13.45 uur). Reserveren is niet mogelijk.
Duur 45 minuten
Locatie Auditorium in het Van Gogh Museum
Prijs Gratis voor bezoekers van het Van Gogh Museum
Voertaal Nederlands (en Engels bij sprekers uit het buitenland)

Vergroot

Lezingen - bron

3 oktober

Buiten schilderen; onderzoek naar de schildertechnieken van Charles-Francois Daubigny
door René Boitelle, restaurator (Van Gogh Museum)

Enkele jaren geleden is Daubigny’s schilderij Rotsen bij Villerville-sur-mer onderzocht en gerestaureerd. Dit werk heeft de reputatie het eerste schilderij te zijn dat volledig buiten is geschilderd. René Boitelle kwam tot de ontdekking dat dit niet waar kan zijn. Hij legt uit hoe hij tot de conclusie kwam en vertelt over zijn onderzoek.

10 oktober

Illusions or delusions: constructing Naturalist imagery door Gabriel P.Weisberg, conservator van de tentoonstelling Illusie en werkelijkheid: naturalistische schilderijen, foto’s en film, 1875-1918. (Engels gesproken)

In het laatste kwart van de 19de eeuw was het naturalisme een van de dominante stromingen in de schilderkunst. Deze schijnbaar realistische verbeelding van het alledaagse, moderne leven was beïnvloed door het naturalisme in de literatuur. Gabriel Weisberg legt uit hoe de kunstenaars te werk gingen en hoe deze stroming de vroege cinema beïnvloedde.

7 november

Naturalisme in de literatuur door Maarten van Buuren, hoogleraar Moderne Franse Letterkunde aan de Universiteit Utrecht. De naturalistische Franse schrijver Emile Zola (1840-1902) beschouwde zijn 20-delige romancyclus Les Rougon-Macquart als een sociologische studie van zijn eigen tijd. Maarten van Buuren belicht de gespannen relatie tussen werkelijkheid en illusie in Zola’s romans, en de wijze waarop hij wetenschap en mythe met elkaar vermengde.

5 december

Van Gogh en het naturalisme door Renske Suijver, onderzoeker (Van Gogh Museum)
Vincent van Gogh had een grote verzameling prenten van naturalistische schilderijen. Het realisme en de krachtige stijl van de prenten troffen hem, maar belangrijk was ook dat er ‘sentiment’ in zat. Deze prenten vormden een bron van inspiratie voor Van Gogh, zoals goed te zien is in zijn werk.

2 januari 2011

Meedogenloos en miserabel. Naturalisme in de film door Ivo Blom, docent Algemene Cultuurwetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Ivo Blom vertelt over naturalisme in de films die ook in de tentoonstelling Illusie en werkelijkheid te zien zijn, zoals de Zola-verfilmingen Germinal (1913) en La Terre (1921). Hij laat zien hoe deze films passen in de bredere filmgeschiedenis.