Merlijn Twaalfhoven, Victor David

Culturele Interventies, waarom juist nu?

werkconferentie van de Hogeschool van Amsterdam, lectoraat Culturele dynamiek en burgerschap op 20 januari 2011

20 jan 2010
20 jan 2010

Cascoland onderzoekt de mogelijkheden – met en voor de bewoners van de Kolenkit buurt- voor een op termijn blijvende nieuwe invulling van een of meerdere Piggelmeewoningen aan het Piet Paaltjespad 9 en 6. Dit gebeurt door culturele interventies als de lichtclub, ‘een goed idee in ruil voor een snack in de Piggelmee’, wingstyle football in de huiskamer van de woning (3*3), een flashmob zwaaiactie in de buurt…

Conferentie

Vertrekpunt binnen deze conferentie is het Cascoland Kolenkitproject www.cascoland.com. Cascoland onderzoekt de mogelijkheden – met en voor de bewoners van de Kolenkit buurt- voor een op termijn blijvende nieuwe invulling van een of meerdere Piggelmeewoningen aan het Piet Paaltjespad 9 en 6. Dit gebeurt door culturele interventies als de lichtclub, ‘een goed idee in ruil voor een snack in de Piggelmee’, wingstyle football in de huiskamer van de woning (3*3), een flashmob zwaaiactie in de buurt… De conferentie vindt plaats in de Kolenkit buurt.

Organisatoren

Het project gebeurt in opdracht van het Stadsdeel Amsterdam West in samenwerking met woningcorporatie Rochdale, Koers Nieuw West en is financieel ondersteund door het Ministerie van OCW. Het lectoraat van Culturele Dynamiek en Burgerschap, onderdeel van de Hogeschool van Amsterdam voert een meerjarig onderzoek uit naar dit project (onderwerp: impact van de interventie voor een gebied in de Tussentijd en het thuisgevoel)
Bij de start van het Cascoland Kolenkit is ook de eerste minor Kunst in de wijk van start gegaan, waar Cascoland een centraal onderdeel van uitmaakt.

Meer informatie en aanmelden

Het wordt een interessante bijeenkomst met de presentatie van de bevindingen van de culturele interventies en hun impact – in de Kolenkit buurt en in bredere context, (inter)nationaal.
Wees welkom!
Aanmelden: m.j.goossens@hva.nl
Met vriendelijke groet,
Kristien van den Oever
Projectleider Community Art
Koers Nieuw West

Marius Bauerstraat 30-I
Postbus 9096
1006 AB Amsterdam