project: David van Zeggeren

MyMuseum

Making art social

De 21ste eeuw is de eeuw van de sociale media. Facebook en Twitter veranderen onze wereld in één open samenleving waar kennis en ervaringen constant worden gedeeld.

Ook de museum- en erfgoedsector vindt zichzelf opnieuw uit. Collecties worden gedigitaliseerd, publiek op een nieuwe manier bereikt, QR-routes uitgestippeld. Het Google Art Project zorgde voor een golf van verbazing en waardering.

MyMuseum verbindt beide werelden, door kunst sociaal te maken. Gebruikers kunnen hun eigen, virtuele museum openen, met échte kunst, en bouwen zo een verzameling op die iets over hen zegt. Zo komen zij meer te weten over deze kunst, waar deze in het echt te zien is, en vooral ook; wat voor een smaak hun vrienden hebben.

Vergroot

Internet verbindt de wereld. - Van: paulsnewsline.blogspot.com David van Zeggeren

MyMuseum zet in op een verdere kennis en verspreiding van kunst. Uit onderzoek is gebleken dat gebruikers van een sociale netwerksite de smaak van 'vrienden' zeer serieus nemen. Op deze manier komen meer mensen in aanraking met meer kunst. MyMuseum zal zo worden opgezet dat gebruikers leren van de kunst, en te weten komen waar deze in het echte museum te vinden is. MyMuseum zet zowel in op educatie als verspreiding van (kennis over) kunst.

MyMuseum heeft drie doelgroepen:
- een op sociale netwerksites verzamelde groep
- een in kunst geinteresseerde groep
- scholieren en studenten

MyMuseum zal samenwerkingen aangaan met musea, die hun kunst al hebben gedigitaliseerd. Zo worden bestaande initiatieven hergebruikt en wordt er geen dubbel werk gedaan. Er zal tevens getracht worden digitale platformen van verzamelde kunst en erfgoed te benaderen (Europeana, Oneindig Noord-Holland).

Gebruikers van MyMuseum zijn directeur van hun eigen, virtuele museum. Dit virtuele museum moet door de 'directeur' en andere gebruikers zowel driedimensionaal als plat kunnen worden bekeken.

MyMuseum zal zowel op internet, als op smartphones en tablet-pc's beschikbaar worden gemaakt. Zo kunnen gebruikers overal waar zij zijn beschikking krijgen tot (de applicatie van) MyMuseum en kunst toevoegen, reageren op kunst van vrienden of nieuwe aanwinsten publiceren op andere sociale netwerksites.

Door beeldherkenning via smartphones en tablets moeten gebruikers van MyMuseum ook in echte musea kunst aan hun profiel kunnen toevoegen. Zo wordt de verbinding tussen kunst en publiek niet alleen één-, maar tweezijdig.

Sociale netwerksites zijn niet nieuw, en kunst verzamelen op internet evenmin. MyMuseum echter zorgt door het combineren van beiden voor een democratisering van de kunst en vergroot zo de kennis over kunst.

Door MyMuseum op een interactieve en attractieve manier te ontwikkelen wordt het verzamelen en delen van kunst op internet ook aantrekkelijk voor nieuwe publieksgroepen. MyMuseum wil kunstliefhebbers én social freaks over de hele wereld de gelegenheid geven hun eigen museum te openen, met échte kunst!

MyMuseum. Making Art Social.