Lancering MLNA | Observatorium

MLNA gooit de trossen los

20 jan 2010
20 jan 2010

Deze middag gaat het nieuwe kennisprogramma MLNA voor de culturele sector van start. Tegelijk gaan we met het OBSERVATORIUM 2010 in discussie over de strategische agenda voor de culturele sector.

Vergroot

feest - feest Sara Kolster

Hoe kan de culturele sector zich verbinden met de samenleving? Hoe speelt ze in op strategische uitdagingen in haar omgeving? Dat vergt vernieuwing. Het kennisprogramma MLNA inspireert en ondersteunt culturele instellingen om te vernieuwen en die verbinding te leggen. Het programma sluit aan op de regeling Innovatieve Cultuuruitingen, waarvoor onlangs de eerste projecten bekend zijn gemaakt. Het Kennisprogramma wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van OCW en werkt samen met de Cultuurformatie.

Het OBSERVATORIUM 2010 is een initiatief van de Cultuurformatie, waarin vanuit verschillende invalshoeken ingezoomd wordt op problemen en kansen die zich aanbieden voor de culturele sector. Bovendien zal de strategische agenda voor de komende tien jaar worden neergezet. Het initiatief wordt ondersteund door PGGM.

Op 20 januari bundelen we onze krachten. We laten vernieuwers uit de culturele sector, het bedrijfsleven, de wetenschap en de samenleving met elkaar in gesprek gaan over de strategische agenda van de culturele sector en de vraag ‘Wat is nodig om succesvolle verbindingen te leggen?’. Verder zijn er sprekers zoals Minister Ronald Plasterk en Rietje van Dam-Mieras, voorzitter van de jury van de regeling Innovatieve Cultuuruitingen. Je ontmoet experts, inspirerende praktijkvoorbeelden en maakt kennis met de gehonoreerde projecten uit de eerste ronde.

Programma

14.00-14.30 uur: Ontvangst en registratie
14.30-14.45 uur: Welkom Bert Holvast (Cultuurformatie)
14.45-15.00 uur: Introductie MLNA door dagvoorzitter Joeri van den Steenhoven (Kennisland)
15.00-16.00 uur: World Café: aan de hand van 5 thema's uit het OBSERVATORIUM 2010 gaan we in kleine groepjes op zoek naar de strategische agenda van de culturele sector en worden inspirerende toekomstverhalen uitgewisseld
16.00-16.10 uur: Plenaire terugkoppeling dagvoorzitter
16.10-16.30 uur: Toespraak Mw. Van Dam-Mieras (voorzitter Commissie Innovatieve Cultuuruitingen)
16.30-17.00 uur: Minister Plasterk interviewt de projectleiders van de projecten die in de eerste ronde gehonoreerd zijn binnen de Subsidieregeling Innovatieve Cultuuruitingen
17.00-19.00 uur: Nieuwjaarsborrel

Locatie en bereikbaarheid

De bijeenkomst vindt plaats op de ss Rotterdam (Derde Katendrechtse Hoofd 25 , Rotterdam). Dit spectaculair gerestaureerde vlaggenschip van de Holland-Amerikalijn zal vanaf februari officieel opengaan, maar biedt ons nu al onderdak. Aan het eind van de middag sluiten we af met een nieuwjaarsborrel. Download hieronder de routebeschrijving.