Frank Meijer

Foto zoekt familie

Het Tropenmuseum geeft herinneringen terug, en verzamelt verhalen. (Winnaar Publieksprijs KJO9)

360 verweesde fotoabums
Het Tropenmuseum zoekt de eigenaren van 360 fotoalbums uit Nederlands-Indië. Door digitalisering en met behulp van communities wil het museum de albums teruggeven aan de eigenaren of nabestaanden van hen. In ruil wil het museum graag de verhalen die er bij horen.

Vergroot

Kist - Een van de 30 kisten met gevonden albums. Frank Meijer

In 1948 werden bij het Tropenmuseum in Amsterdam dertig kisten met fotoalbums uit Nederlands-Indië afgeleverd. Nederlandse militairen, die daar waren tijdens de eerste politionele acties (1947), hadden de albums daar gevonden. Ze lagen in verlaten huizen op Java en Sumatra waar Nederlanders gewoond hadden en in dumpplaatsen waar Japanners Nederlandse bezittingen hadden opgeslagen.
Het Tropenmuseum heeft er hard aan gewerkt deze persoonlijke herinneringen terug te geven aan rechtmatige de eigenaren en hun erfgenamen. Van tweederde van de ongeveer duizend albums werd de eigenaar opgespoord. Nu liggen er nog 360 albums in het depot van het Tropenmuseum, wachtend op hun families. Deze verweesde albums laten persoonlijke beelden zien van Indische Nederlanders. Maar de bijbehorende verhalen zijn zoek.

Project
Voor het opsporen van de eigenaren van de albums is het sociale web een prachtig middel. Het Tropenmuseum kan de foto’s publiceren en zo presenteren aan een groot publiek. Zo worden ontmoetingen mogelijk tussen generaties Indische Nederlanders, verspreid over de hele wereld en het museum.
Het Tropenmuseum heeft al ervaring met enkele succesvolle projecten via online communities zoals Wikipedia en Flickr. Ook voor dit project word de participatie gezocht van een grote internationale community van geïnteresseerden. Het museum zal de doelgroep hiervoor zeer gericht benaderen. Die zal vooral bestaan uit tweede en derde generatie Indische Nederlanders, die een grote interesse in de eigen geschiedenis combineren met een sterke aanwezigheid in online communities. De eerste generatie is al oud en zal minder gebruik maken van moderne media. Daarom is de hulp van de latere generaties cruciaal.

Om deze doelgroep te bereiken wordt onder andere samengewerkt met de stichting Pelita, de website www.levendeherinneringen.nl, en een tijdschrift als de Moesson. Een goede mix van online en offline community’s is belangrijk voor het slagen van het project.

Nieuwe media worden ingezet om eerst de jonge generaties te bereiken en via hen waarde toe te voegen aan de albums. Daarmee wordt de succesvolle identificatie bespoedigd, komen de verhalen los en komt een dialoog op gang tussen verschillende generaties geïnteresseerden en de deskundigen.

Vernieuwend aan het proces is dat we een geïntegreerde aanpak nastreven, waarbij zowel online als offline ontmoetingen worden gestimuleerd voor een specifiek doel. Zo zijn de gedigitaliseerde albums aanwezig op reünies en publieksevenementen zoals de Tong Tong fair. Hiervoor wordt een app ontwikkeld waarmee de fotoalbums gemakkelijk op tablets kunnen worden bekeken. Tablets pc’s worden ter uitleen aangeboden voor bijeenkomsten