Teken alsjeblieft onze petitite!

Red Mediamatic, Waag Society, WORM, STEIM, NIMK, V2_, Submarine Channel

Vanaf 2013 zullen de Nederlandse uitgaven aan kunst en cultuur drastisch worden verkleind. De overgebleven gelden gaan naar traditionele, gevestigde kunstvormen en musea.

Vergroot

Piggy bank - Savings in The Netherlands: 300 billion Art: 0,49 billion. Made by Abel, Niels and Willem.

Institutionele steun voor nieuwe media cultuur, een veld dat zich de afgelopen dertig jaar met zorg heeft ontwikkeld, verdwijnt.

Met dit beleid dat op maandag 27 juni door de Tweede Kamer werd goedgekeurd zullen Mediamatic, Waag Society, WORM, STEIM, NIMK, V2_ en Submarine Channel hun subsidie verliezen. Vanaf 2013 zal er in Nederland geen enkel ontwikkelingsplatform zijn voor nieuwe mediakunst.

Het in stand houden van de Nederlandse infrastructuur voor nieuwe mediakunst vraagt om een kleine 1% van het huidige cultuurbudget. Help ons deze afbraak te voorkomen en de steun aan de nieuwe mediakunsten te waarborgen.