book: Joost Raessens, Jeffrey Goldstein 1 jun 2005

Handbook of Computer Game Studies

Studenten en docenten nieuwe media en professionals hebben al langer behoefte aan een uitgebreide wetenschappelijke handleiding over games. Het boek behandelt de geschiedenis, het design, de receptie en de esthetiek van spelletjes, en plaats deze in hun sociale en culturele context. Dit handboek belicht deze onderwerpen vanuit verschillende perspectieven.

Medewerkers aan het boek komen uit de cognitieve wetenschap en de kunstmatige intelligentie, ontwikkelings-, sociale en klinische psychologie, geschiedenis, film, theater, en literaire studies, culturele studies, filosofie en game design en ontwikkeling. De teksten omvatten zowel wetenschappelijke als journalistieke artikelen van enkele bekende mensen uit het veld zoals Douglas Rushkoff, Sherry Turkle, Henry Jenkins, Katie Salen, Eric Zimmerman, en anderen.

Deel één beschouwt de 'prehistorie' van de computer games (inclusief speelautomaten en flipperkasten), de ontwikkeling van computergames en de toekomst van mobiel gaming. De hoofdstukken in deel twee beschrijven de ontwikkeling van games vuit het oogpunt van de ontwerper, waaronder het ontwerp van spel-elementen, en een analyse van de scenario en game-based learning. Deel drie bevat empirisch onderzoek naar de psychologische effecten van computerspelletjes, en bevat een discussie over het gebruik van computerspelletjes in klinische en educatieve instellingen. Deel vier beschouwt de esthetiek van games in vergelijking met film en literatuur, en deel vijf bespreekt het effect van computergames op culturele identiteit, waaronder gender en etniciteit. Tot slot wordt in deel zes ingegaan op de relatie van computergames en sociaal gedrag, rekening houdend onder meer met de ontoereikendheid van laboratorium experimenten die games koppelen aan agressie en de verschillende vormen van participatie in een computerspel cultuur.

Vergroot

Voorkant Handbook of Computer Game Studies -

451

0 262 18240 8

5.1 RAE