book: Rosalind Picard 1 sep 1997

Affective Computing

Picard beargumenteert dat als we willen dat computers echt intelligent worden en op een natuurlijke manier met ons communiceren ze het vermogen moeten krijgen om te herkennen, te begrijpen, en emoties te kunnen uiten.

Het eerste deel van het boek geeft het intellectuele kader voor affective computing. Het bevat achtergrondinformatie over menselijke emoties, eisen voor emotionele en intelligente computers, toepassingen van affective computing, en morele en sociale vragen over technologie. Het tweede deel behandelt het ontwerp en de bouw van affective computers. Hoewel dit deel duidelijk technischer is dan de rest van het boek, houdt Picard het minder technisch dan de typische wetenschappelijke publicaties. Daardoor is het boek ook toegankelijk voor nieuwkomers op dit gebied. Onderwerpen in dit deel zijn onder andere signaal-gebaseerde representaties van emoties, de menselijke invloed op erkenning als patroonerkenning en het leren van problemen, recente en voortdurende inspanningen om emotie modellen te bouwen, en het nieuwe toepassingsgebied van affectief draagbare computers.

Vergroot

(nomen nescio) -

292

0-262-16170-2

4.1 PIC