Arnoud Odding

O dubbel d

Vergroot

arnoud -

Oprichter en directeur van het organisatiebureau O dubbel d dat zich aanvankelijk specialiseerde in de realisatie van tentoonstellingen en prijsvragen. Gaandeweg de jaren negentig werden deze projecten steeds grootschaliger en complexer, zoals het stadsjubileum 750 jaar Den Haag in 1998. Eind jaren negentig werd de focus verlegd naar de conceptvorming en vervolgens het management van grootschalige tentoonstellingsprojecten in musea. Vanaf 2002 staat de advisering en revitalisering van culturele organisaties centraal, zoals het Nationaal Glasmuseum Leerdam en de dierentuin Artis.
Recent heeft Arnoud Odding meegewerkt als adviseur aan het plan voor het vernieuwde Theatermuseum en momenteel is hij ondermeer kwartiermaker van ‘Batavialand’ een nationaal erfgoedpark dat het resultaat moet worden van het samengaan van drie maritieme erfgoedinstellingen in Lelystad.

Begin 2004 publiceerde hij samen met Tiziana Nespoli een boek onder de titel “Het Gedroomde Museum”. Het Gedroomde Museum is een pamflet voor culturele vernieuwing, dat terug gaat naar de 18e eeuwse wortels van musea als plekken waar kennis geïnterpreteerd werd en waar interpretaties bediscussieerd werden. Een visie die er op gericht is om het museum zijn oude plek in het centrum van het culturele en wetenschappelijke debat te laten hernemen. De vraag hoe kunst, wetenschappen en musea het vraagstuk van identiteit en uiteindelijk bestaansrecht kunnen benaderen, loopt als een rode draad door het werk van Arnoud Odding. Van 2004 tot en met 2011 was hij tevens directeur van het Nationaal Glasmuseum dat zich eind 2007 ook ontfermde over de Glasblazerij Leerdam. Beide museumlocaties ontwikkelden zich razendsnel tot kenniscentrum en laboratorium van het Nederlandse glas. Medio 2010 is het transformatieproces voltooid met de heropening van een sterk gegroeid en compleet vernieuwd museum.

Arnoud Odding studeerde museologie en kunstgeschiedenis in Leiden

Adressen:

Contact informatie

  • Arnoud Odding
  • Laan van Meerdervoort 133a
  • 2517 AW
  • Den Haag
  • NL