Organisatie:

Groninger Instituut voor Archeologie

Rijksuniversiteit Groningen

Het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) is een onderzoeksinstituut binnen de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Het instituut is verantwoordelijk voor al het archeologisch onderzoek van de universiteit.

Het wetenschappelijk onderzoek van het GIA richt zich op Eurazië, het mediterrane en arctische gebied en heeft een sterke ecologische component. Binnen Nederland concentreert het archeologisch onderzoek zich met name op de drie noordelijke provincies: de Drentse zandgronden en het veen- en kleigebied (terpengebied) van Friesland en Groningen. Het instituut faciliteert onderzoek en veldwerk, coördineert de opleiding van (promotie)studenten en stimuleert de onsluiting van archeologische inzichten voor een groter publiek.

Contact informatie

  • Groninger Instituut voor Archeologie
  • Poststraat 6
  • 9712 ER
  • Groningen
  • NL
Werkt hier: