Daniel Postma

Archeoloog

Daniël Postma doet onderzoek naar verloren bouwtradities in het kustgebied van Noord-Nederland. Zwaartepunt van het onderzoek is de ontwikkeling van vroegmiddeleeuwse zodenhuis. Hij is als promovendus werkzaam bij het Groninger Instituut voor Archeologie, van de Rijksuniversteit Groningen.

Een belangrijk onderdeel van Daniëls onderzoek is de reconstructie van vroegmiddeleeuws gebouw. Dit experiment levert belangrijke nieuwe informatie op over het vroegere gebruik van zoden als bouwmateriaal.