Nienke Fonk

Leestekens

Elipsis, ampersand, gedachten– en verbindingsstreepjes

Vergroot

Ironieteken - Leesteken dat kan worden gebruikt om een ironische toon aan te geven. Gevonden op WikiMedia.

Leestekens aan het einde van een zin

 • Punt ( . ), geeft het einde van de zin aan.
 • Vraagteken ( ? ), geeft aan dat de voorgaande zin een vraag is.
 • Uitroepteken ( ! ), wordt gebruikt om nadruk te geven aan een zin.

Leestekens binnen een zin

 • Puntkomma of kommapunt ( ; ), wordt gebruikt om de tekst aan weeerszijden van de puntkomma sterker met elkaar te verbinden.
 • Komma ( , ), wordt gebruikt om de structuur van een zin te verduidelijken.
 • Gedachtestreepje ( – of — ), wordt gebruikt om woorden met elkaar te verbinden, of om aan te geven dat een woord aan het einde van een regel werd afgebroken.
 • Beletselteken ( ... ), wordt vaak gebruikt bij de ellips, om aan te geven dat er een woord of iets anders wordt weggelaten.
 • Dubbelepunt ( : ), wordt gebruikt voor een opsomming of citaat.
 • Voetnootteken ( † ), wordt gebruikt als eindnoot en voor sterfgevallen en sterfdata.
 • Elipsis (…), is het leesteken dat een weglating aangeeft met 3 puntjes. (op de Mac: [optie ;])
 • Accolade ( { of } ), wordt gebruikt om meerdere regels met elkaar te verbinden.
 • Ampersand ( & ), wordt gebruikt als teken voor het woord 'en'.

Leestekens aan weerszijden van een woord of een zinsdeel

 • Aanhalingsteken ( ' (enkel) of " (dubbel)), wordt gebruikt om aan te geven dat er een uitspraak, citaat of zin letterlijk wordt weergegeven.
 • Haakjes ( ( (openen) of ) (sluiten)), worden gebruikt om een deel van de zin af te zonderen.
 • De schuine streep ( / ), wordt gebruikt om een keuzemogelijkheid aan te geven of in afkortingen.

Leestekens binnen een woord

 • Apostrof ( ' ), wordt gebruikt als afkappingsteken of weglatingsteken.
 • Koppelteken ( - ), wordt gebruikt om samenstellingen of samenkoppelingen te verbinden.
 • Afbreekstreepje ( - ), wordt gebruikt aan het eind van een regel, om aan te geven dat daar een woord wordt afgebroken.
 • Weglatingsstreepje ( - ), wordt gebruikt om aan te geven dat een deel van het woord wordt weggelaten.

Spaties

De spatie, de ruimte tussen twee woorden, is strikt genomen geen leesteken. Over het algemeen schrijft men vóór een leesteken geen spatie en erachter wel. Hierop zijn enkele uitzonderingen: bij haakjes en aanhalingstekens aan het begin van een tekst is het andersom. Een gedachtestreepje wordt soms met, soms zonder spaties aan weerszijden geschreven.

Nog meer leestekens

 • Guillemets ( « of » ), worden voornamelijk in het Frans gebruikt op de manier waarop wij aanhalingstekens gebruiken.
 • Omgekeerd vraagteken of uitroepteken ( ¿ of ¡ ), wordt in het Spaans gebruikt aan het begin van een zin waar een 'gewoon' vraag- of uitroepteken aan het eind staat.
 • Apenstaartje ( @ ), wordt gebruikt voor het Engelse woord 'at'. Wordt meestal geassocieerd met e-mailadressen.
 • Asterisk ( * ), wordt meestal gebruikt om naar een voetnoot te verwijzen.
 • Gelijkteken ( = ), wordt gebruikt als teken voor het woord 'is'.
 • Paragraafsymbool ( § ), wordt gebruikt om een paragraaf aan te geven.
 • Alineateken ( ¶ ), wordt gebruikt om een alinea aan te duiden.

Bron: Wikipedia.