Troje - de stad. de oorlog. de legende

Zesde Zenobiacongres

3 nov 2012

Iedereen kent de verhalen van het mythische Troje. Maar wat weten we eigenlijk van deze stad en de Trojaanse oorlog? Archeologie en Oosterse archieven bieden andere perspectieven.

Volgens de Griekse mythologie woedde er ooit een intensieve strijd tussen Grieken en Trojanen. Zoals bekend nam een Griekse legermacht Troje uiteindelijk in door middel van Odysseus’ sluwe list, het paard van Troje, waarna de stad werd verwoest. Troje vormde niet alleen een belangrijke inspiratie voor Homerus maar voor generaties dichters en kunstenaars na hem.

Stichting Zenobia organiseert op 3 november a.s. het congres 'Troje: de stad. de oorlog. de legende'. Naast de rijke archeologische context van het historische Troje in West Turkije staat op de congresdag met name de Homerische traditie centraal, alsmede de vroege Hettitische teksten die de Trojaanse oorlog in een historisch perspectief plaatsen. Tenslotte is er ook ruim aandacht voor de receptie van Troje, met name in de Middeleeuwen en in het Osmaanse Rijk.