DEBAT: MULTICULTUREEL THEATER IN NEDERLAND

DE TOREN VAN BABEL

  • De Balie
  • Kleine Gartmanplantsoen 10, 1017 RR Amsterdam

TF-3 organiseert in samenwerking met Kunsten '92 het debat “Multicultureel theater in Nederland: de toren van Babel”. Er woedt een strijd om het verhaal. Wat kan of mag verteld, wie kan of mag het vertellen en hoe dat te doen op het toneel? Spraakverwarringen en misverstanden spelen een grote rol in de artistieke beoordeling van multiculturele acteurs, gezelschappen en hun theatertaal.

Vergroot

theater.jpg -

Naar aanleiding van de publicatie van het boek “Nieuw” van Theatergroep De Nieuw Amsterdam over 20 jaar multicultureel theater in Nederland, barstte begin dit jaar een discussie los die nog lang niet ten einde is. Over het begrip ‘multicultureel theater’ en de kwaliteit of het succes ervan worden we het wellicht nooit eens. Over de noodzaak om culturele diversiteit op en buiten het podium zichtbaar te maken wel.

Een voortdurende dialoog tussen beleidsmakers, theatercritici, de gevestigde én de nieuwe makers is nodig voor het formuleren van een toekomstvisie. En juist op deze dag van groot belang nu in de plannen van Minister Plasterk nauwelijks meer over culturele diversiteit wordt gerept. Op de dag ná dit debat worden zijn uitgangspunten besproken in de 2e kamer. Wij geven graag de gedachten van u allen over dit onderwerp ter overweging aan de kamer en de Minister mee.

Luister en praat dus mee op 5 september 2007, 20.30 uur in de Grote Zaal van de Balie te Amsterdam. U kunt via www.tf.nl kaarten reserveren voor het debat en die tijdens het festival of tot een half uur voor aanvang van het debat ophalen bij de informatiebalie en kassa’s in de Balie.

Debaters
o.a. Stephan Sanders (publicist en columnist), Laurien Saraber (adviseur, onderzoeker en publiciste), Ursul de Geer (regisseur, jurylid TF), Boris van der Ham (tweede kamerlid D66)