book: Hermann Hesse 1 jan 1974

Reis naar het morgenland

Kort verhaal van een reis naar het 'morgenland', dat als symbool is gebruikt voor de mogelijkheid voor de mens om ontheven te worden van zijn beperkingen.

De reis wordt door de hoofdpersoon echter afgebroken. Deze gebeurtenis laat hem niet meer los; wanhoop over wat hij mogelijk verloren heeft, drijft hem tot een zelfbeschuldiging die de weg vrijmaakt voor de definitieve aanvaarding van de eens verzaakte oplossing voor en verlossing van zijn beperkingen. Een pleidooi voor de zelfverwerkelijking van de mens door de mystiek. In hoeverre deze herkenning van de mystieke, extatische beleving ook als een vorm van zelfbedrog ontmaskerd moet worden, kan de lezer door confrontatie met dit werk, dat bijzonder leesbaar is, zelf bepalen.

Vergroot

Voorkant Reis naar het Morgenland -

90 234 1113 7

7.3 HES 3