book: Homi K. Bhabha 1 jan 1994

The location of culture

Een mijlpaal in de uitwisseling tussen leeftijden, genres en culturen, de koloniale, postkoloniale, modernisme en postmodernisme.

Bhabha heroverweegt in dit boek begrippen als identiteit, sociale agentschap en nationale verwantschap. Hij gebruikt hiervoor zijn culture hybriditeits theorie en verbindt deze met begrippen als mimiek, leegte, hybriditeit en liminaliteit. Zijn argument is dat culturele productie is altijd meer productief waar het het meest ambivalent is.

Vergroot

Voorkant The Location of Culture -

0-415-05406-0

5.1 HOM