project 2007

Expertiseontwikkeling Urban Dance Concours

Netwerk CS heeft in de periode 2002 - 2008 meer dan 50 projecten ondersteund middels het toekennen van een stimuleringsbudget. Deze projecten hebben diversiteitskennis opgeleverd op een of meerdere organisatiegebieden. De projecten geven een overzicht van de ontwikkeling binnen organisaties en in de cultuursector.

2007

Wat is er gedaan?
Tijdens de expertmeeting kwamen de dansers en de makers zelf aan het woord over hun persoonlijke ervaringen en belevenissen ten aanzien van verschillende dansstijlen. Aan de hand van daadwerkelijk videobeelden van het natraject, geregistreerd en geselecteerd met hulp van de projectleiders en choreografen, werden kwesties concreet geïllustreerd en voorgelegd. Daarnaast vond de presentatie plaats van het resultaat van de danswerkplaats met Scapino.

Wat was de aanleiding?
Het Urban Dance Concours, voor het eerst gerealiseerd in 2007, bleek een onverwacht doeltreffend middel te zijn om zichtbaar te maken waar de kansen liggen ten aanzien van urban dance in Nederland. De straat en de academie kwamen elkaar tegen in een ongewone setting: klassiek concours meets urban dance battle. Beide kanten waren onder de indruk van wat er zich presenteerde: danstalenten van redelijk gevormd tot ‘ruwe diamanten’, die duidelijk een nieuwe danstaal aan het ontwikkelen zijn. Het is deze nieuwe danstaal die interessant is voor de Nederlandse kunstensector die al lange tijd zoekt naar een manier om de diversiteit van de samenleving te ‘vangen’ . Na het UDC werd een natraject georganiseerd waarin alle finalisten: lessen volgden aan de Rotterdamse Dansacademie: een werkplaatstraject volgden bij Scapino: en samenwerkten aan een dansproductie onder leiding van Ben Bergmans en John Wooter. Om het effect van het natraject te vergroten, werd een expertmeeting georganiseerd over precies die kwesties die aan het licht kwamen tijdens het natraject: de aansluiting tussen straat en academie, de ontwikkeling van de nieuwe danstaal (of een nieuw danslichaam) en hoe dit het beste doorgezet kan worden zodat de hele sector ervan kan profiteren.

Wat heeft het opgeleverd?
Enkele conclusies:
• Een gesprek en uitwisseling over het ontstaan van nieuwe dansstijlen, dansstijlen die het dansen van een nieuwe generatie zullen gaan bepalen is van groot belang voor de ontwikkeling van nieuwe dansstijlen op verschillende lagen binnen de kunstensector.
• De getoonde fragmenten op de expertmeeting riepen veel vragen op over de integriteit en kwaliteit van cross-overs. Wat is een geslaagde cross-over? Is de cross-over geslaagd of is er belangstelling voor cross-overs om politieke redenen? Hoe behouden deelnemers hun eigen identiteit?
• Cross-over ervaringen van de dansers zelf waren positief. Het bleek dat de dansende deelnemers het traject als open en respectvol hadden ervaren. Er was sprake van oprechte belangstelling voor elkaars verschillen en er vond een artistieke dialoog plaats.
• Centraal discussiepunt was de rol van de opleidingen in de ontwikkeling van urban dance, de erkenning van leerervaringen buiten de bestaande opleidingsstructuren. Een groot knelpunt voor jonge makers is nog altijd de beroepskwalificering: een diploma is nodig voor bijvoorbeeld subsidies en fondsen.

Enkele aanbevelingen:
• Bij de samenkomst van verschillende ‘werelden’, academisch en urban, is het vooral van belang dat het niet hiërarchisch is. Wederzijds respect en openheid zijn van groot belang om de ‘nieuwe danstaal’ te ontwikkelen.
• Voor het verwerven van een eigen plek in de performance heeft urban dance verschillende mogelijkheden, de belangrijkste is echter de politieke. Is er erkenning van de artisticiteit van urban dance en dansers? Is er belangstelling van partners op inhoudelijke of politieke gronden? Deze vragen, zijn basisvoorwaarden voor een succesvolle intergatie en/of samenwerking.
• Om de ontwikkelingen verder te stimuleren op verschillende niveaus zullen in de toekomst gesprekken over deze thematiek met stakeholders en belanghebbenden voortdurend plaats moeten vinden.

Meer informatie
World Music & Dance Centre
Contactpersoon Oscar van der Pluijm en Ninja Kors
T: 010 2444528
M: oscar@wmdc.nl ninja@wmdc.nl

Bijlagen, publicatie, onderzoek
Download hier het Verslag Expertmeeting Urban Dance Concours.