project 2007

Van Authentiek tot wereldmuziek

Netwerk CS heeft in de periode 2002 - 2008 meer dan 50 projecten ondersteund middels het toekennen van een stimuleringsbudget. Deze projecten hebben diversiteitskennis opgeleverd op een of meerdere organisatiegebieden. De projecten geven een overzicht van de ontwikkeling binnen organisaties en in de cultuursector.

With:

2007

Wat is er gedaan?
• Met hulp van sleutelfiguren werd gescout naar Antilliaanse en Kaapverdiaanse deelnemers voor een zang masterclass, die ofwel als eerste/tweede generatie de authentieke muziekstijlen in hun bagage hadden meegenomen én naar jongeren die hun eigen muzikale ontwikkeling doormaakten in het westen.
• Voor de masterclass van de Antilliaanse deelnemers werd Izaline Calister uitgenodigd en voor de Kaapverdiaanse Carlos Matos.
• De masterclasses werden gehouden op 10 juni 2007.
• Er vond een debat en dialoog plaats over het onderwerp van Authentiek naar Wereldmuziek. Deelnemers uit het hele culturele en sociale veld van Rotterdam spraken hier met elkaar over de wijzer waarop verschillende partijen beter samen kunnen werken in talentontwikkeling en nieuwe vormen van masterclasses.

Wat was de aanleiding?
Tijdens de Rotterdamse kunst- en cultuurmanifestatie KOORTS die in 2004/2005 gehouden werd, deed ook het Euro+ Songfestvial mee. Zij organiseerde een masterclass voor 50+ talent. Deze vorm bleek goed aan te slaan. KOORTS bracht twee jongerentalentprogramma’s en samen gaven jong en oud een slotconcert. Jong en ervaren talenten herkennen elkaars muzikaliteit ook al is hun muziekstijl meestal verschillend. Zo werd het idee voor de masterclass van Authentiek naar Wereldmuziek geboren waarin muziekstijlen van jong en oud naast elkaar worden gezet.

Wat heeft het opgeleverd?
Het project was dermate succesvol dat Euro+ Songfestival door gaat op de ingeslagen weg. Er wordt een begin gemaakt met methodiekbeschrijvingen en er wordt gekeken hoe verbinden tussen culturen en generaties tot stand kunnen komen door middel van talentontwikkeling. Het project laat ook zien dat generaties elkaar kunnen versterken op een gezamenlijke noemer: de liefde voor muziek.

Meer informatie
Euro+ Songfestival
Contactpersoon Conny Groot
T: 020 4681894
M: catharsisprod@xs4all.nl
W: www.europlussongfestival.nl

Bijlagen, publicatie, onderzoek
Methodiekbeschrijving Van authentiek naar wereldmuziek