Victor David,

Post-HBO voor Partners

Partners in Community Arts

Partners in Community Arts is een unieke opleiding voor professionals die, als partner, betrokken zijn bij de ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van community arts projecten, nieuwe cultuurfuncties en aanverwante sociaal-artistieke interventies in maatschappelijke ontwikkeling. Cursisten werken bijvoorbeeld als ontwikkelaar, aanjager, beleidsmaker of opdrachtgever.

Leer over de relatie tussen kunst en maatschappelijke ontwikkeling van inspirerende gastdocenten en ervaren coaches.
Scherp je visie en verhelder je rol als ontwikkelaar, opdrachtnemer en/of opdrachtgever van community arts projecten en/of programma’s.
Raak vertrouwd met praktische inzichten en methodieken voor het professionaliseren en legitimeren van community arts en nieuwe cultuurfuncties.
Ontwikkel meer vaardigheden en kennis voor het inbedden en verankeren van community arts projecten in de laatselijke infrastructuur: van projectmatig naar programmatisch werken.

In oktober/november 2011 starten er trajecten in de regio's Noord-Nederland, Overijssel, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zuid-Limburg. De opleiding duurt zes maanden en bestaat uit zes dagdelen en een projectopdracht.

CAL-XL organiseert Partners in Community Arts in samenwerking met Inholland Academy, MOVISIE, Het Vertrek en regionale partners van CAL-XL.

Meer informatie op deze site