Victor David,

CAL-XL zoekt leer-praktijk plekken voor community artists

CAL-XL is op zoek naar leer-praktijk plekken bij solide community arts projecten en aanverwante sociaal-artistieke praktijken voor deelnemers van de Post-HBO opleiding Community Arts Learning Lab (CALL). De deelnemers hebben een afgeronde kunstvakopleiding, de nodige werkervaring, affiniteit met dit type werk en professionele begeleiding vanuit de opleiding.

Deze nieuwe opleiding voor makers in community arts loopt van oktober 2011 t/m juni 2012 in Groningen en Utrecht. We zoeken naar leer-praktijkplekken met de volgende eigenschappen:

- zekerheid dat het project plaatsvindt in seizoen 2011/2012 en een evidente relatie tussen het kunstproject en de maatschappelijke emancipatie van een specifieke brongroep/doelgroep;
- directe betrokkenheid van een ervaren community arts maker of cultuuraanjager (meester/gezel relatie);
- een projectopdracht die redelijk zelfstandig is uit te voeren maar wel deel uit maakt van een groter geheel;
- minimaal een taakomvang van gemiddeld 1 dag in de week gedurende minimaal 3 maanden (ca. 100 uur) met een vergoeding vanuit het project van minimaal € 1000,-. Opdrachten van grotere omvang (langer en/of meerdere plaatsen) zijn uiteraard ook welkom;
- projecten in de regio's Noord- en Midden-Nederland hebben onze voorkeur maar projecten elders hebben ook onze belangstelling.

De selectie van de kunstenaar/gezel vindt plaats in overleg met de projecteigenaar. De regisseur/meester van het project krijgt een bescheiden vergoeding van CALL voor inhoudelijke begeleiding. Gezamenlijk investeren we in een nieuwe generatie community artists. Kijk voor meer informatie over CALL op www.cal-xl.nl/scholing. Heb je interesse? Neem contact op met Ingrid Docter: i.docter@kunstfactor.nl