Proposal by: David Kerssens Goedhart

Machine No.1

Project proposal: Een wolk vliegen begeleiden

Een installatie waarbij in een verder lege ruimte met behulp van een machine een wolk vliegen van A naar B wordt begeleid zonder fysiek contact te maken.

 

Project beschrijving

In 2020 heb ik een prototype gemaakt van een machine die een wolk vliegjes van A naar B moest begeleiden. Mijn intentie was om de schoonheid en het mysterie van een wolkje vliegen over te brengen aan publiek en was er van overtuigd dat dat alleen mogelijk zou zijn door het wolkje uit zijn context te halen en in een andere ruimte in het echt te laten zien. Mijn idee was dat het wolkje zo een entiteit zou worden waarop gereflecteerd kan worden en het eventuele nieuwe of verborgen betekenissen prijs zou geven. Een andere reden om dit project te doen was simpelweg nieuwsgierigheid en het verlangen een relatie aan te gaan met de vliegjes die verder gaat dan slechts die van observant. De machine die ik maakte functioneerde in zoverre dat hij netjes een punt van A naar B wist te verplaatsen maar functioneerde niet in het begeleiden van de vliegjes. De vliegjes deden kort gezegd niet mee aan het verwezenlijken van mijn fantasie. Het project strandde wegens tijdgebrek en andere prioriteiten maar is nooit helemaal gestorven. Ik geloof namelijk nog altijd dat het beeld wat ik in mijn hoofd heb mogelijk is. Ik denk dat met een betere machine, meer expertise met betrekking tot de vliegjes (wellicht een ander vliegensoort) en een gecontroleerde ruimte dit plan zou kunnen slagen.

Waarom past dit binnen Mediamatic?

Ik geloof dat dit plan goed past binnen Mediamatic om de volgende redenen. Het project heeft evidente raakvlakken met mens, natuur en technologie en weet deze te verenigen op een originele, gedurfde en onderzoekende manier. Het project zal als kunstwerk een nieuwe manier van kijken naar een natuurlijk fenomeen brengen met wellicht een schoonheidservaring maar zeker een aanzet tot contemplatie als gevolg. Ook zal het maakproces wetenschappelijke waarde kunnen hebben. Er dient immers een machine gemaakt te worden, diepgaande kennis over de vliegjes moet worden vergaart, en er zal iets ontworpen moeten worden om de vliegen te lokken. Het lokken zal vermoedelijk gebeuren met behulp van geur, ook iets waar Mediamatic zich mee bezig houdt. Een ander onderdeel van de identiteit van Mediamatic wat ik terug zie in dit project is de openheid waarmee het de wereld benadert. Er schuilen serieuze thema’s in het project maar het dringt geen perspectief op. Bij Mediamatic gaat veel over mens, natuur en technologie en de relatie daartussen maar ik zie tot mijn genoegen zelden inherent ideologische denkbeelden opgedrongen worden. Dat is volgens mij erg belangrijk wanneer je als doel hebt mensen van buiten je eigen bubbel te bereiken en mensen binnen je eigen bubbel nieuwsgierig en enthousiast te houden. Tot slot past het experimentele karakter van het project binnen Mediamatic. Er is namelijk een kans dat het hele project faalt en mijn idee echt slechts een fantasietje is; maar de waarde van het nemen van het risico en de potentie dat het kan uitgroeien tot iets anders of resulteert in waardevolle kennis staat echter vast.

Tijdlijn

Ik schat zo ongeveer drie tot vier maanden nodig te hebben voor dit project. Dit kan korter zijn wanneer er meerdere mensen aan het project meewerken, bepaalde taken kunnen namelijk synchroon lopen. De grootste taken zijn: bouwen van de machine, inrichten ruimte, onderzoek naar geschikte vliegen, ontwikkelen lokstrategie, en heel veel testen.

Vergroot

Machine N.01 -  Twee foto’s van de eerste versie van de machine. Aan het uiteinde van de arm van de machine zat een klein plateau met daarop een substantie waar de fruitvliegjes op af kwamen. Eens in de twee minuten draaide de arm 180 graden. De arm werd aangestuurd door een stappenmotor aangesloten op een kleine computer (arduino). David Kerssens Goedhart

Bovenstaande zijn twee foto’s van de eerste versie van de machine. Aan het uiteinde van de arm van de machine zat een klein plateau met daarop een substantie waar de fruitvliegjes op af kwamen. Eens in de twee minuten draaide de arm 180 graden. De arm werd aangestuurd door een stappenmotor aangesloten op een kleine computer (arduino).

Kosten

Ik schat de kosten op ongeveer 2550 euro. Hierbij heb ik 800 euro voor de machine gerekend. Denk aan staal, de motor, vervoer, eventuele kosten smid. Eventuele kosten smid heb ik gerekend omdat zelf lassen leuk en goed te doen is maar voor mij professionaliteit voor gaat. Bepaalde klussen laat ik liever over aan experts. Ik heb ook 1000 euro gerekend voor de ruimte maar dat is een hele ruime schatting. Ik ben ervan uitgegaan dat er een ruimte gebouwd moet worden. Ik dacht aan een ruimte in een ruimte. In het geval van Mediamatic dacht ik bijvoorbeeld een glazen kubus, een soort kas, in de schuur. De ruimte waarin de machine staat moet namelijk zo veel mogelijk vrij zijn van invloeden van buitenaf. Een windvlaag en de wolk vliegjes schiet alle kanten op. Temperatuur kan ook een probleem worden, iets van ventilatie wellicht nodig. Overige kosten heb ik op 500 geschat. Denk dan aan allerlei algemene benodigdheden, testmateriaal en het lokmateriaal en eventuele onderzoekskosten. Daarnaast heb ik nog onvoorziene kosten gerekend, ik dacht aan 10%

van het totaal van bovenstaande bedragen, dus ongeveer 250 euro. Belangrijk is dat mijn honorarium en die van eventuele partners niet is meegerekend!

Uitbreidmogelijkheden

Het project kan indien het lijkt te slagen op een nog grotere schaal gedaan worden. Nu denk ik aan een machine met een arm van maximaal 3 meter (van punt A naar B = 6 meter). Een nog grotere afstand en een nog grotere ruimte is denkbaar. Denk bijvoorbeeld aan de gashouder op het Westergasterrein. Meerdere machines tegelijkertijd laten opereren zou ook nog kunnen. Experimenteren met licht kan interessant zijn. Niet vliegen maar vogels en dan ergens op een hoog gebouw of op een groot veld is ook een beeld wat uit dit project zou kunnen voortvloeien. Een film van het project is ook een optie, en misschien de meest realistische uitbreiding op korte termijn.

Tot slot

Ik heb geprobeerd dit document kort te houden zonder te vaag te blijven. Ik hoop dat ik daar in ben geslaagd. Bij onduidelijkheden, zorgen, of interesse kan een ieder contact met mij opnemen. Verdiepende gesprekken zijn altijd welkom en ook noodzakelijk.

This proposal is part of the 'Penny for your Thoughts' project 2021.