Morgen is het dinsdag-Sociale Innovatie in Theorie en Praktijk

“True social innovation is systems-changing – it alters the perceptions, structures and behaviours that previously gave rise to the challenges it seeks to address.”

Sociale innovatie staat voor de ontwikkeling van nieuwe concepten, strategieën en manieren van organiseren die de doelstelling hebben om behoeftes in de samenleving te vervullen. Eén van deze behoeftes is op dit moment het creëren van een duurzame wereld, zowel op milieu- als sociaal vlak.

Sociale innovatie beschrijft niet alleen innovaties met een sociale of sustainability doelstelling, - zoals groene technologie of eerlijke katoen – maar ook nieuwe sociale processen die zelf innovatief of innovatieversterkend zijn, zoals open source technologie of nieuwe media.
Wat betekent sociale innovatie in de wereld waarin wij leven? Wat is het effect van sociale innovatie op duurzaamheid? Waar vindt het plaats en hoe delen we de kennis met de wereld? Welke elementen faciliteren sociale innovatie? En hoe kunnen wij sociale innovatie gebruiken om Amsterdam duurzaam te maken?
Dit zijn enkele vragen waar wij met u en met onze sprekers op Dinsdag 21 april op in willen gaan. Omdat sociale innovatie een cocreatief proces is, zullen wij niet alleen de kennis van de sprekers, maar ook uw collectieve intelligentie aanspreken om het begrip van sociale innovatie te verbreden en verankeren. De oogst aan ideeën van deze Dinsdag zal gebruikt worden in een boek dat AIM en The Hub zullen uitgeven over sociale innovatie in Amsterdam.

Sprekers en facilitators
Josephine Green (Senior Director of Trends and Strategy bij Philips Design);
Tatiana Glad (medeoprichter The Hub & sociaal ondernemer op het gebied van water en duurzaamheid);
Alycia Lee & Shawna Snow (oprichters van Stichting Reckoning);
Egon de Bruin (bedenker en ontwikkelaar van Treemagotchi).

Locatie: The Hub (Westerstraat 187, Amsterdam)
Begin: 8.30 uur
Eind: 12.00 uur
Taal: Engels en Nederlands
Aanmelden: aanmelden voor deze DINSDAG kan via amsterdam.hosts(at)the-hub.net. Er is een maximum van 80 deelnemers.

Josephine Green, Senior Director of Trends and Strategy bij Philips Design
Josephine zet zich in voor nieuwe denkpatronen en nieuwe kennisontwikkeling voor duurzame innovatie en waarde creatie. Zij is deelnemer in meerdere European Futures programma’s, is lid van verschillende adviesraden, waaronder the UK Design Council, en is gast-hoogleraar aan The Glasgow School of Art and Design.

Tatiana Glad, medeoprichter van The Hub Amsterdam, de duurzame flex office voor sociaal ondernemers en kleine ondernemingen met grote idealen
Tatiana is daarnaast zelf sociaal ondernemer op het gebied van water en duurzaamheid, en heeft brede ervaring met het begeleiden van creatieve processen, en het hosten van ‘meaningful conversations.’

Alycia Lee & Shawna Snow, oprichters van Stichting Reckoning
Alycia en Shawna, beiden afkomstig uit California, zetten zich in voor persoonlijke ontwikkeling en versterking van (buurt)gemeenschappen. Kunst en interactieve leermethodes zijn hierbij hun belangrijkste middelen. Momenteel werkt Reckoning aan ‘Samen Als’, een pilot programma voor scholen in Bos en Lommer.

Egon de Bruin, bedenker en ontwikkelaar van Treemagotchi
Net als je bij de tamagotchi voor een huisdier zorgde, zorgt de speler bij Treemagotchi online voor een boom, en daarmee in het echte leven voor de wereld. Treemagotchi gebruikt sociale netwerken om gedragsverandering voor een duurzamer leven te bewerkstelligen.