Organisatie:

Pakhuis De Zwijger

Pakhuis de Zwijger is gastheer van verschillende platforms, ieder met een eigen specifieke of bredere inslag, waar het halen en brengen van kennis op alle fronten centraal staat.

Met het uitwisselen van gedegen kennis, unieke ervaring en innovatieve ideeen worden nieuwe werelden geopenbaard en oude zuilen omvergehaald. Het aangaan van nieuwe samenwerkingverbanden tussen de verschillende sectoren werkt verhelderend.

Daarnaast vinden in De Zwijger regelmatig netwerkbijeenkomsten, lezingen, borrels en workshops plaats, die alle een raakvlak hebben met 'creatie en innovatie'. De partnerevents zorgen er mede voor dat er genoeg te halen is in dit Warehouse for media and culture.

Contact informatie

  • Pakhuis De Zwijger
  • Piet Heinkade 179
  • Amsterdam
  • NL

Evenementen: Bekijk alle pagina's 8

Heeft een rol in: