Onno Warns

Onno Warns
Op zoek naar werk op het grensvlak van mensenrechten, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en handelsbarrières waarbij duurzame ontwikkeling en zelfbeschikking voorop staan.

Van februari 2008 tot 1 maart 2012 was ik programmamaker voor Pakhuis de Zwijger. Daarvoor werkte ik bij de VPRO als researcher voor de Week van de Democratie.