Verspilling

Hoeveel eten gooien we weg en wat kost ons dat?

Een derde van het voedsel wat jaarlijks geproduceerd wordt, wordt weggegooid of gaat verloren. Dit komt neer op zo'n 1,3 miljard ton per jaar. Jaarlijks verspilt een Nederlander 100 kilo aan voedsel. Dat kost elk huishouden tussen de 270 en 400 euro per jaar. De belangrijkste reden hiervoor is de onverschilligheid ten opzichte van voedsel

Vergroot

Febo - Willem Velthoven - People from the Netherlands like to eat croquettes: a drum of fried, breaded ragout usually containing horse meat. Taking a croquette out of the wall is a typical Dutch custom. You just put a coin in the machine and take your snack out. Perfect when you are in a hurry or when you are drunk. Amsterdam Noord Nederlanders eten graag een kroket: een rol van gefrituurde, gepaneerde ragout, vaak met paardenvlees. Een kroket uit de muur trekken is een oerhollandse gewoonte. Je gooit een muntstuk in… Willem Velthoven

Er wordt per hoofd van de bevolking meer voedsel verspild in de geïndustrialiseerde landen dan in de ontwikkelingslanden. De voedselverspilling wordt geschat op 95-115 kg per jaar per hoofd van de bevolking in Europa en Noord-America, terwijl in Sub-Sahara Afrika en zuid en zuidoost Azië de verspilling op 6-11 kg per jaar neerkomt.

Verspilling of voedselverlies

Er wordt door voedsel organisaties onderscheid gemaakt tussen voedsel "verlies" wat vooral voorkomt aan het begin van de voedselketen en voedsel "verspilling" wat gebeurt als het voedsel de consument bereikt.
40% van het eten wat in ontwikkelingslanden verloren gaat, gaat verloren tijdens het transport, de bewerking van het eten en tijdens het verpakken.
Meer dan 40% van het eten wat verspild wordt in de westerse wereld, gebeurt omdat verkopers en consumenten voedsel weggooien wat nog gebruikt kan worden. Een belangrijke factor hierbij is het vasthouden aan de houdbaarheidsdatum, zonder zelf te testen of het eten nog goed is. Bovendien bestaat er een onverschillige houding bij consumenten die het zich kunnen veroorloven voedsel weg te gooien. De consument gooit 8 tot 11% van de voeding die hij koopt weg. Ook slechte coördinatie tussen verschillende sectoren in de productieketen dragen bij aan voedselverspilling.

Hoge kwaliteitsstandaarden

Hoge kwaliteitsstandaarden worden door de groothandel en winkels vereist, waarbij gelet wordt op gewicht, de vorm en de kleur van gewassen. Supermarkten gaan ervan uit dat de consument hier veel waarde aan hecht. Hierdoor worden grote hoeveelheden voedsel, die er "minder aantrekkelijk" uitzien niet geconsumeerd, maar weggegooid.
Consumenten in rijke landen worden veelal aangemoedigd meer voedsel te kopen dan ze nodig hebben. Enerzijds kent men de acties van "drie-voor-de-prijs-van-twee", anderzijds worden de kant en klare maaltijden in grotere porties verpakt dan nodig is.
Restaurants serveren vaak meer eten op een bord dan de consument op kan eten en gooien de rest weg. Tijdens het voedselproces is het voor de verschillende actoren dan ook goedkoper om resten en overschotten weg te gooien dan te hergebruiken.

Bronnen: United Nations' Food and Agriculture Organisation (FAO), zie ook de op internet beschikbare publicatie en de website van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Rijksoverheid.Factsheet Voedselverspilling