Laura Poni

Energy Flows

Visualiseer de energie banen

Dit voorstel heeft zich niet tot project ontwikkeld
Vergroot

EnergyFlows -

Frozen Favela intends to gather energies to build and work in a flexible space, and bring heat to the space. Therefore people's actions and bodies will create energy flows, adding color and life to the space. The idea is to 'listen to' these energy flows and transcribe them into a live installation that is integrated in the space's architecture. Idea to develop/modify: Capture people's movements via cameras (use of OpenCV) and project light to follow them on the wall or the ceiling (Processing or Pure Data probably). The light will probably be projected on shapes or specific material so that the light is not reflected everywhere but really seems to 'follow' people. The result should both be aesthetic and useful: the more people stand somewhere, the more light is displayed.

Het doel van de Freezing Favela is het verzamelen van energie, werken in een flexibele ruimte, om zo de hal op te warmen. Door de beweging van de lichamen in de ruimte zal een soort energie flow ontstaan, die zowel kleur als leven toevoegt.

Het idee is om naar deze flows te luisteren en ze te vertalen naar een live installatie die met de ruimte is geïntegreerd.

Idee om te ontwikkelen/aan te passen:
Neem de bewegende mensen op met cameras (OpenCV) en projecteer een licht dat ze op de muur of het plafon volgt (Processing of Pure Data). Het licht zal waarschijnlijk worden geprojecteerd op vormen of specifiek materiaal zodat het niet overal naartoe kaatst, maar echt mensen volgt.

Het resultaat zal niet alleen een esthetische waarde hebben, maar ook een praktische functie: hoe groter de groep, hoe meer verlicht de ruimte.

- A space for experimenting with different techniques how to render energy flows;
- Electricity;
- Internet;
- Beamers;
- Cameras;
- Different samples of material to try out techniques;
- A desk;
- A computer to compute the whole installation once finished.

- Een ruimte om mee te experimenteren met verschillende technieken.
- Elektriciteit
- Internet
- Beamers
- Cameras
- Verschillende samples om mee te testen
- Een tafel
- Een computer om de uiteindelijke installatie te verwezenlijken

- Developers;
- Designers.