Ekim Tan

Do not Plan

Dit voorstel heeft zich niet tot project ontwikkeld

Wij werken vrolijk vanuit ons kleine kantoor in Amsterdam Noord. We hebben echter een grote ruimte nodig om onze stadspellen uit te voeren met publiek. De basis voor ons laboratorium zal bestaan uit de 5000 stedelijke ontwerpen en simulatie tafels, die we al eerder hebben ontworpen voor diverse steden als Almere, Den Haag en Amsterdam Noord. Een dergelijke faciliteit zal de Nederlandse steden dienen door middel van interactieve workshops om hun complexe stedelijke problemen aan te pakken. Men kan verschillende stakeholders uitnodigen om naar deze neutrale en inspirerende speelplaats te komen om onder begeleiding van Play the City Studio hun stad te overdenken en deze op een nieuwe manier in te beelden.

Vergroot

taken from Dezeen_Curtain-Call-by-Ron-Arad_1 -

Play the City is een tweevoudige organisatie: een ontwerpbureau en een publieke stichting.

Play the City studio is een profit ontwerpbureau. Het bouwen van gemeenschappen, plannen voor tijdelijk gebruik, interactieve stedelijke vernieuwing en digitale stadscultuur vormen de expertise van de studio. Steden, woningcorporaties, culturele instellingen en collectieven huren de Play the City studio in als ontwerpers en adviseurs om interactieve processen te organiseren.

Play the City Stichting is een non-profit organisatie. De missie van de organisatie is om interactieve tools, zowel analoog als digitaal, te introduceren in de juridische procedures van stedelijke planning en ontwerp. De ambitie van de organisatie is om deze missie op internationaal niveau uit te voeren. In de tussentijd proberen wij lange termijn relaties op te bouwen met lokale stakeholders. Tot nu toe zijn we bezig met het opbouwen van een toekomstgerichte relatie met Almere en Amsterdam Noord in Nederland, Tirana in Albanië en de gemeentes Sariyer en Arnavutkoy in Istanbul, Turkije.

Om het doel van het openen van bestuur en ontwerp te verwezenlijken is de organisatie bezig met onderzoek en publicatie van rapporten en boeken over stedelijke gemeenschappen, co-ontwerp, digitale stadscultuur en interactieve tools voor stedelijke transformatie, zelf-organiserende ontwikkeling en tijdelijk gebruik.

Om het doel van het openen van bestuur en ontwerp te verwezenlijken organiseert de stichting tevens publieke brainstorm bijeenkomsten, workshops, lezingen en tentoonstellingen. We werken samen met andere ontwerpbureaus en educatieve platforms als de TU Delft, Balkan in de Polder, International New Town Institute, Kijkruimte, Tolhuistuin en Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. In de toekomst willen we dit netwerk graag uitbreiden.

Door middel van dit netwerk beogen we onze kennis betreft open stedelijke planning en bestuur te delen met een groter publiek. Door manifesten op te zetten met lokale partners, bijvoorbeeld Arch-lokaal, wil de organisatie dit doel bereiken. Binnen dit kader zijn we ook van plan om werk van andere gelijkgezinde organisaties tentoon te stellen. In 2013 willen wij een locatie vinden en workshop ruimtes bouwen voor de publieke evenementen van de stichting.