Odorama

Olfactory art, Research and Design

Of ze nou voortkomen uit de natuur, of chemisch geconstrueerd zijn, geurmoleculen hebben het vermogen om ons gedrag, onze emoties en onze associaties diepgaand te beïnvloeden. Bij Odorama gaan we actief met onze zintuigen aan de slag en onderzoeken we alles wat de neus bereikt en beïnvloedt. We kijken naar geurgeschiedenis en design dat experimenteel en uitdagend is. En introduceren geur als een kunstwerk op zich.

Ga hierheen voor een overzicht van de vorige edities en impressies.

Blog