Bio Clean Lab Regelement

De te ondertekenen overeenkomst bij het begin van je labwerk

Iedereen kan begrijpen dat een speciale werkplaats als een laboratorium een aantal do's en don'ts met zich meebrengt. Vooral voor de veiligheid, maar ook om het geheel werkbaar en overzichtelijk te houden.

Het is dus belangrijk dat je het onderstaande weet, dat wij weten dat je het weet, en een printversie van het document is ondertekend door beide partijen.

Vergroot

People sitting in front of the Clean Room - Magic Mushroom Workshop. Picture taken at the opening of the Paddestoelen Paradijs exhibition. Are you in or out? Signing a print version of this document is a necessity for laboratory access. Are you in or out? Signing a print version of this document is a necessity for laboratory access. Govert de Jong

Voorwoord
Deze regels zijn opgesteld voor de veiligheid van ieder die werkt in het Mediamatic Bio Clean Lab. Voorafgaand aan je werk in het Bio Clean Lab is het noodzakelijk dit document te lezen en te ondertekenen.

Organisatie
Mediamatic is een stichting de met het Bio Clean Lab kunst, wetenschap en design wil ondersteunen en mogelijk maken. Bij Mediamatic kun je tegen betaling gebruik maken van de faciliteiten die er zijn. Mediamatic is dan ook verantwoordelijk voor het onderhouden en gebruiksklaar aanbieden van het Bio Clean Lab.

Basisregels
Het moge duidelijk zijn dat het Nederlandse en Europese recht geldt in het laboratorium. Hierover is meer te vinden in het A​rboportaal​ van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Universele regels
De volgende regels zijn overal in het Bio Clean Lab van toepassing:
a. Niemand werkt alleen, zonder dat de Bio Clean Lab manager aanwezig is. Als uitzondering hierop: als hij of zij expliciete toestemming heeft van de labmanager om alleen te werken.
b. Het is niet toegestaan om overbodig veel spullen mee te nemen naar het Lab, dit staat in de weg voor anderen. Het Lab is geen opslagplaats.
c. Er wordt niet gerookt in het Bio Clean Lab.
d. Het is verboden om te werken onder de invloed van psychoactive drugs die het werk kunnen hinderen.
e. Als iets kapot is gegaan, wordt dit direct gemeld aan de Clean Lab manager. Bij schade vernieling van spullen van Mediamatic kan het zijn dat daar een vergoeding tegenover komt te staan.
f. Gevaarlijke sitauties worden altijd doorgegeven aan de Bio Clean Lab Manager en zo nodig wordt direct 112 gebeld.
g. Voordat je gaat werken in het Bio Clean Lab moet er een plan van aanpak zijn, zodat je precies weet wat en wanneer je handelingen gaat doen.
h. Iedereen maakt voor en na het werk schoon. Het is niet acceptabel dat anderen last hebben van andermans werk. Alle sporen moeten worden uitgewist.

Regels in de Cleanroom
In de Cleanroom wordt je verzocht om,
a. altijd een laboratorium jas te dragen.
b. niet te eten of drinken
c. geen apparaten uit te schakelen die je niet zelf hebt aangezet, zoals de Laminar Flow, behalve in geval van gevaar of met toestemming van de Bio Clean Lab manager.

Afsluiting
Mediamatic wenst je veel succes met je project en we hopen dat alle experimenten zo plezierig mogelijk zijn.

Handtekening: Datum: