Opmaak codes in Anymeta voor redacteuren

Tips en trucs voor de redactie van Mediamatic.net

Deze lijst is net iets uitgebreider dan de Opmaak codes voor gebruikers. Lees hier bijvoorbeeld ook hoe je links maakt binnen de Mediamatic website of binnen een pagina, en leer over extra tussenkopjes, tabellen, strepen en witregels en HTML.

Made by sjaakzwart Door: SjocoSjon

Alle rechten voorbehouden

Vetgedrukt en schuin

**vet** > vet
//schuin// > schuin
**//vet schuin//** > vet schuin


Externe links

http://www.mediamatic.net wordt www.mediamatic.net

[/9786/nl Mediamatic Tentoonstellingen] wordt Mediamatic Tentoonstellingen

[mailto:desk@mediamatic.net Mail Mediamatic] wordt Mail Mediamatic en is niet leesbaar door spam-robots

mailto:desk@mediamatic.net wordt desk@mediamatic.net, en is niet leesbaar door spam-robots


Interne links

Links naar pagina's binnen de Mediamatic website maak je met het unieke id nummer van de pagina, de titel van je link en de volgende code:

((25562|Link to Mediamatic Crew))
wordt:
Link to Mediamatic Crew

Een andere manier is om een link te creeëren met gebruik van de 'symbolic name' in plaats van het id. Geef het ding waar naartoe gelinkt wordt een symbolic name en maak de link als volgt:

((home_article|Link naar de homepage))
wordt:
Link naar de homepage
Hierin is 'home_article' de symbolic name van de pagina waar naartoe gelinkt wordt.

Extra uitleg: Je kunt ieder ding in een Anymeta site een symbolic name geven. Verzin de symbolic name en plaats deze in de Admin onder het tabblad 'admin'.


Een afbeelding in de lopende tekst plaatsen

Als je tekst en plaatjes meer af wilt wisselen, kan je een afbeelding in de tekst zetten. Voeg eerst een afbeelding toe op de gebruikelijke manier. Zet dan de volgende code in de tekst: [[image 1 ]]. Het nummer dat je hier invult (1, 2 of anders) is overeenkomstig aan de positie van je afbeelding ten opzichte van de andere afbeeldingen op de pagina.


YouTube of Vimeo filmpje plaatsen

Filmpje als 'ding' plaatsen
Een filmpje van YouTube of Vimeo kan worden toegevoegd door te klikken op 'afbeelding toevoegen' en dan te kiezen voor 'meer opties'. Plak vervolgens het gehele adres van de YouTube of Vimeo-pagina in 'De afbeelding staat op het internet'. Geef de video een pakkende titel en bijschrift en je bent klaar. Nu kun je de video net behandelen als een afbeelding ( dus met [[image 1]]kun je de eerste video in de tekst embedden enz.).

Vergroot

Make-up case - Image by dollyclaire, found on her Flickr page.

Filmpje in lopende tekst zonder titel en bijschrift plaatsen
Je kunt ook YouTube- of Vimeo-filmpjes in de lopende tekst van je artikel plaatsen, met gebruik van de volgende codes.

Voor YouTube gebruik je de id van het filmpje. Dit is de code achter het = teken in het adres van de YouTube pagina. Bijvoorbeeld: [[youtube nogDHP0gl9M]] wordt

Voor Vimeo geldt hetzelfde. Hier gebruik je de code die direct achter de vimeo.com url staat. Bijvoorbeeld [[vimeo 3065954]] wordt


Citaten

> aber irgendwer muss diesen job ja machen und deshalb kann es
> nicht ändern . ich könnte dem text höchstens ein bisschen gut
> zureden, dass er auch als platzhalter eine wichtige rolle spielt und
> durchaus gebraucht wird.

wordt:

aber irgendwer muss diesen job ja machen und deshalb kann ich es
nicht ändern . ich könnte dem text höchstens ein bisschen gut
zureden, dass er auch als platzhalter eine wichtige rolle spielt und
durchaus gebraucht wird.


Lijsten en opsommingen

Je kunt gebruik maken van de tekens # en * om lijsten en opsommingen te maken.

# japan
# bulgarije
# israel

wordt een opsomming met automatische nummering:

  1. japan
  2. bulgarije
  3. israel

* japan
* bulgarije
* israel

wordt een lijst met bulletpoints:

  • japan
  • bulgarije
  • israel


Koppen en subkoppen

Maak koppen en subkoppen met het +-teken. Eén plus geeft een hele grote kop, en vijf plussen een hele subtiele. Vergeet de spatie na de + niet.

Voorbeeld van de grootste kop

(+ Voorbeeld van de grootste kop)

Voorbeeld van een grote kop

(++ Voorbeeld van een grote kop)


Voorbeeld van een tussenkop

(+++ Voorbeeld van een tussenkop)


Voorbeeld van een speciale tussenkop

(+++++ Voorbeeld van een speciale tussenkop)


Voorbeeld van een superspeciale kop

(++++++ Voorbeeld van een superspeciale kop)


Streep of witregel

---- vier liggende streepjes
wordt een lijn over de volle breedte:De code _ (een spatie en een underscore) geeft een extra witregel

In een tekstvlak kun je normaal één witregel tonen. Om het grafisch beeld rustig te houden haalt Anyneta extra witregels automatisch weg. Met de code _ (een spatie en een underscore met een lege regel erboven én eronder) kun je binnen een tekstvlak toch een extra witregel toevoegen.

Ankers: verwijzingen binnen dezelfde pagina

Om te verwijzen naar een specifieke plaats binnen een pagina volg je 2 stappen.
Stap 1: op de plaats vanwaar je verwijst, zet je de code: ((|lijsten en opsommingen#lijsten)). Dat ziet er op de pagina uit als: lijsten en opsommingen.

Stap 2: op de regel boven de specifieke plaats waar je naar verwijst, zet je een anker, met deze code: [[# lijsten]].
Let op, er moet een spatie na de # .

Voor verwijzingen naar andere pagina's binnen de website gebruik je interne links.

Tabellen

|| Cell 1|| Cell 2 ||
|| Cell 3|| Cell 4 ||

wordt:

Cell 1 Cell 2
Cell 3 Cell 4

||< left||= center||> right ||
|| The quick brown|| fox jumps over|| the lazy dog. ||

left center right
The quick brown fox jumps over the lazy dog.

||~ kopje 1||~ kopje 2 ||
|| voorbeeld 1|| voorbeeld 2 ||

wordt:

kopje 1 kopje 2
voorbeeld 1 voorbeeld 2


HTML

Naast bovengenoemde opmaak codes kunnen redacteuren ook HTML codes gebruiken. Deze HTML moet beginnen met de HTML begincode en eindigen met de HTML eindcode. Daartussen zet je op een nieuwe regel de code.

<html>
type hier de html.
</html>

Mailinglijst extra's

{$fullname} Geeft de naam van de persoon (tenminste, dat wat in zijn / haar profiel staat)