Mediamatic Off-Line Vol. 10#3

For a Better World - winter 2001

Na Cesare Davolio's Annunciation (over de kidnapping en uiteindelijke executie van de Italiaanse politicus Aldo Moro door de Rode Brigade) ligt hier een nieuwe bijdrage in onze serie onregelmatig verschijnende CD- and DVD-projecten. Opnieuw een sterk emotioneel beladen onderwerp met een politieke achtergrond.

For a better World van Mathilde ter Heijne is een visueel essay over een aantal openbare zelfverbrandingen uit de afgelopen decennia, geïllustreerd aan de hand van videobeelden en becommentarieerd door gesproken objectieve en subjectieve getuigenissen. En dat alles gevat en gecoördineerd in een door de gebruiker met de muis te navigeren digitale tekening.

Ooit was de zelfverbranding misschien wel een getuigenis van een individueel standpunt, maar sinds de acties op het World Trade Center in Manhattan en het Pentagon in Washington is de verschijning van een perfect gecoördineerd, collectief zelfmoordcommando een politiek gegeven. Met deze CD heeft Ter Heijne zich in de actuele discussies gemengd. Maar wel onbedoeld, want de CD was al voor de aanslag klaar. Bovendien is haar optiek een artistieke, waarbij ze geen politiek beladen uitspraken wil doen maar de objectieve feiten aan het woord wil laten. Ter Heijne is beeldend kunstenaar en geen politicus. Ze behandelt haar onderwerp niet vanuit de consequenties voor het openbare leven, en is daarbij ook helemaal niet geïnteresseerd in de hedendaagse trend van emotie en inleven.

Wie deze CD-ROM ter hand neemt, zal zien dat ze zich werkelijk in deze materie heeft vastgebeten, dat ze met een strakke regie de uiteenlopende individuen (zoals de boeddhistische monnik Quang Duc, en de Tsjechische student Jan Palach) empathisch en toch afstandelijk aan het woord laat komen. Ter Heijnes For a better World is een noodzakelijke CD die stem geeft aan een groep wier lot haar duidelijk ter harte gaat.

De CD-ROM wordt ingeleid met artikelen van Arie Altena, Gerrit Gohlke, Paul Groot en Mathilde ter Heijne.