Willem Velthoven 1 jan 1996

vol. 8#4 The Religion Issue

Redactioneel: Zijn mensen de goden van de algoritmen?

Het woord Avatar komt niet voor in deze Mediamatic.

Vergroot

Zijn menen de Goden van de Algoritmen? -

De kwaliteit van de zoeksystemen op het internet is het afgelopen jaar (1995) sterk toegenomen. Naast de groeiende kans inderdaad iets te vinden bieden ze ook inzicht in woordfrequenties. De frequenties van woorden op het net is natuurlijk op geen enkele manier representatief voor het algemene taalgebruik. En daarom des te interessanter. Ze bieden inzicht in de taal en de onderwerpen van de early adopters die nu het net bevolken. En daarmee heeft deze statistiek mogelijk ook enige voorspellende waarde.

Ter introductie van ons religienummer heb ik in april van dit jaar (1996) een paar woorden geteld op de zoekmachine AltaVista:

net - 11.609.022

computer - 5.759.383

science - 3.848.510

art& - 2.864.707

God& - 1.528.818

money - 1.305.716

culture - 983.871

sex - 887.068

father - 722.079

mother - 698.852

agent& - 573.768

spirit - 493.707

religion - 448.384

hell - 271.317

cyber - 264.570

demon - 240.287

heaven - 225.969

belief - 153.136

Devil - 117.238

Kirk - 114.394

Allah - 107.795

Elvis& - 100.542

avatar - 45.861

Buddha - 40.874

confession - 30.836

voodoo - 28.331

incarnation - 17.700

Jaweh - 13

 

Dat de eerste plaats voor het woord net is spreekt wel vanzelf. Ook het buitenproportioneel voorkomen van het woord computer ligt voor de hand en de hoge score van science is, gezien de geschiedenis van het net, niet vreemd.
Het is interessanter om te zien dat art ongeveer twee keer zo vaak voorkomt dan God, die het al bijna moet afleggen tegen money. Moeilijk te zeggen of dat gewoon een teken van de toenemende secularisatie is of dat het hier gaat om het bewijs voor de culturele waarde van het net. Als je daarna inderdaad ziet dat culture ruim tien procent vaker voorkomt dan sex en twee keer zo vaak als religion, zou je haast het laatste denken.
God scoort zonder meer het hoogst in de categorie universele personen; ruim twee keer father of mother (father + mother = God). We zien spirit het ook goed doen in deze groep, ruim voor demon, devil, Elvis en Kirk. Opvallend is de hoge positie van agent. Al bijna even vaak als mother en father
Zo zien we ook cyber een ferme positie innemen tussen hell en heaven!

Een speciaal geval is het snel in populariteit groeiende woord avatar . Het is afkomstig uit het Sanskriet en betekent letterlijk afdaling. In het Hindoeïsme de afdaling van een god in de wereld van de mensen. Analoog aan het Christelijke begrip incarnatie. Men zou kunnen zeggen dat Jezus een avatar van God was.

De Hindoe avatar is echter wat veelzijdiger, een godheid kan gelijktijdig meerdere avatars hebben die verschillend van karakter zijn. Avatars blijven direct in verbinding met hun godheid en hebben ook goddelijke eigenschappen en bewustzijn.

De god Vishnu heeft het grootste aantal en ook de meest bekende avatars: onder andere Krishna, Rama en de Buddha.

Op het voorlopig nog voornamelijk door westerlingen met judeo-christelijke achtergrond bevolkte net komt avatar echter drie keer zo vaak voor als incarnation. Dat is niet het gevolg van een oplevende belangstelling voor oosterse godsdiensten maar Neil Stephenson. Hij gaf de term in zijn boek Snowcrash een nieuwe betekenis. Bij Stephenson is een avatar de virtuele personificatie van een mens in the Metaverse, Stephensons versie van Cyberspace.

Inmiddels is het net vergeven van mensen die zich zelf Avatar noemen, er zijn twee MOO’s die Avatar heten, enkele bands die de naam kozen en een groot aantal bedrijfjes, variërend van Avatar NuMedia tot Avatar Real Estate Development. De term is algemeen in zwang geraakt en wordt zonder verdere toelichting gebruikt.

De meeste gebruikers beseffen niet waar het woord oorspronkelijk vandaan komt en hebben geen benul van de ironie van de betekenisomkering die hier gebeurt. Van vleesgeworden god naar virtueel geworden mens.

Of is er geen sprake van een omkering en moeten we er van uitgaan dat cyberspace zicht verhoudt tot de aarde als de aarde tot de hemel? Dan zijn mensen dus de goden van de algoritmen! In het volgende nummer van Mediamatic, The Secret Agent Issue gaan we in op de toenemende complexiteit van de verhouding tussen de mens en de meer-en-meer zelfschrijvende code...


overigens is deze pagina goed te vinden op de trefwoorden sex god willem. dat betekent niet dat willem sex heel belangrijk vindt of dat sex en willem onlosmakelijk verbonden zijn maar dat anymeta een content management systeem (cms) is dat zoekmachines heel sexy vinden. alles wat je met anymeta publiceert is heel goed te vinden op internet.