Organization:

Het Huis

Verrassend en vernieuwend muziek, theater en beeldende kunst

Het Huis (het voormalige Huis aan de Werf) is het inspirerende centrum voor de podiumkunsten in Utrecht. We stimuleren ontwikkeling en vernieuwing in theater, muziek en dans. Dat doen we op artistiek en op zakelijk gebied. Het Huis vormt de schakel met podia en andere kunsteninstellingen in de stad Utrecht. We treden buiten de gebaande paden door samen te werken met de creatieve industrie, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Dit is wat we doen
- We huisvesten theater-, muziek- en dansgezelschappen en professionals die zich richten op de kunsten.
- We bieden makers van theater, muziek en dans ondersteuning op productioneel en zakelijk vlak.
- Alle ruimtes in Het Huis zijn te huur, voor korte of lange termijn en voor bijna alle denkbare activiteiten en partijen.
- De foyer van Het Huis is ingericht als werkplek voor creatieve zelfstandigen en andere arbeidsnomaden. In De Werkplek draait alles om ontmoeting en uitwisseling van kennis, netwerk en ideeën.

En dit is wie we zijn
Het Huis is een nieuwe organisatie. Ons gebouw aan de Boorstraat en een team van vaste medewerkers vormen het stevige fundament. De komende tijd werken we hard aan de invulling. Dat doen we samen met onze vaste bewoners, gebruikers van De Werkplek en steeds meer creatieve en commerciële partners.

Contact information

  • Het Huis
  • Boorstraat 107
  • 3513 SE
  • Utrecht
  • NL
Works here: