Yariv AlterFin, Bastiaan Lips, Marjolijn Ruyg, Jaap Verdenius 1 Jan 1999

Permanent Flux, past present and future of multimedia art

Laurie Anderson, Siegfried Zielinsky, Paul Garrin, Paul Evers

lezingen van Laurie Anderson, Siegfried Zielinsky, Paul Garrin en Paul Evers met voorbeelden uit de multimedia geschiedenis

mac/win

90 6617 220 7

ce152m/w