Boer zoekt Stijl

stads boerenleven en het boerse stadsleven

6 Aug 2009
27 Sep 2009

'Boer zoekt Stijl' stelt de versmelting van het stadse boerenleven en het boerse stadsleven centraal.

Enlarge

Designhuis - bron

De expositie schetst hoe globalisering, intensivering van de wereldbevolking en zoeken naar duurzame leefmethoden leidt tot begrippen als vertical farming. Waar het boerenleven langzaam zijn intrede doet in de stad – echter in gemoderniseerde vorm – specialiseren de boeren zich in het stadse leven. Vormgeving speelt in deze herinterpretatie een cruciale rol.

Een paar van de uitgenodigde participanten zijn onder andere: Frank Tjepkema, Piet Hein Eek, Studio Job, Joep van Lieshout, NL Ateliers, Lonny van Rijswijk, Nadine Sterk en Maarten Kolk, Dick van Hoff, Scholten & Baijings en Floris Schoonderbeek.

Opening

Zondag 6 september zal de tentoonstelling geopend worden met een biologische markt en boerse hapjes door Marije Vogelenzang. Designers Mike Meire en Atelier NL zijn aanwezig om hun projecten toe te lichten.