Miss Dwaallicht

Een zoektocht door Nieuw Crooswijk

Met het project Dwaallicht zoekt kunstenaar Jeanne van Heeswijk naar wat het karakter van de wijk bepaalt.

De Rotterdamse wijk Nieuw Crooswijk wordt in 10 jaar tijd vrijwel geheel afgebroken en opnieuw opgebouwd.
Het project Dwaallicht onderzoekt het weefsel dat de verschillende elementen in een stedelijk gebied met elkaar verbindt. Op basis van verhalen van de bewoners en gebeurtenissen uit het (recente) verleden schrijft Dick van de Heuvel maandelijks een hoofdstuk over de mysterieuze zoektocht van het Dwaallicht.
Zo wordt de culturele geschiedenis van de wijk geschreven en haar energie in kaart gebracht. Daarnaast vindt 1 keer per maand een evenement plaats waarvan vorm, inhoud en plaats per keer verschillen. Wat ze gemeen hebben is dat ze allemaal in Nieuw Crooswijk plaatsvinden, over deze wijk gaan en samen met de bewoners gemaakt worden.

www.dwaallicht.nl