Project: Huibert Teekens

177 X Amsterdam

Ontdek de wereld in Amsterdam

Volgens cijfers van de gemeente is Amsterdam de stad met de meeste nationaliteiten ter wereld (!). De stad telt 177 nationaliteiten en is daarmee de meest diverse stad ter wereld, gevolgd door Antwerpen (164) en New York (± 150).
Dit weten maar weinigen en dat is jammer. Amsterdam zou zich hiermee veel duidelijker mogen profileren. De rijkdom aan mensen, levensstijlen, nationaliteiten, religies en culinaire voorkeuren geeft de stad kleur en smaak en zorgt voor kruisbestuiving, creativiteit en inspiratie. Tegelijkertijd is diversiteit zowel een oorzaak als een gevolg van de wereldwijd bekende Amsterdamse tolerantie en is daarmee een typisch Amsterdams thema.

177XAmsterdam is een marketingconcept waarmee de diversiteit van de bewoners op de kaart kan worden gezet. Het is ook een concept waarbij de nationaliteiten van Amsterdam actief kunnen participeren en met elkaar kennis maken. Wie zijn al die nationaliteiten, waar kan ik Afrikaans eten, waar koop ik die bijzondere Hongaarse worst of die Japanse theepot? Kortom waar kan ik kennismaken met de culturen van mijn stadgenoten? Door middel van een reisgids, een evenement en een website wordt dit feit gevierd en inzichtelijk gemaakt en kunnen bewoners van uiteenlopende nationaliteiten hun culturele en culinaire tips uitwisselen.

Reisgids
De reisgids 177XAmsterdam behandelt alle 177 nationaliteiten van Amsterdam. Bij elke nationaliteit wordt ingezoomd op locaties in de stad, zoals winkels en restaurants en één persoon per nationaliteit verteld in een interview over hoe zijn of haar cultuur in Amsterdam het best te beleven is.

Website
Op de website 177xAmsterdam is dezelfde informatie beschikbaar als in de gids, maar dan interactief en uitgebreid met een culturele agenda. Hier kun je met een paar klikken alle Thaise restaurants van Amsterdam op de kaart zien staan, of alle Russische winkels. Ook kun je zoeken naar bijvoorbeeld Amerikaanse geschiedenis in Amsterdam, Ethiopische concerten of Turkse films. Via een sociale netwerkfunctie waarop bewoners kunnen inloggen kun je bovendien je Marokkaanse stadgenoten vragen om een recept of je Indische stadgenoten uitnodigen voor een Bollywood film.

Evenement
Via een jaarlijks terugkerend evenement kan 177XAmsterdam meer bekendheid krijgen. Een festival van de nationaliteiten door en voor bewoners. Dus geen Afrikaanse bands of acts van buitenaf, maar alleen optredens van Amsterdammers van uiteenlopende nationaliteiten. Elke nationaliteit presenteert via kraampjes of een parade zijn cultuur.

Enlarge

Cover van de 177XAmsterdam reisgids - Huibert Teekens

1. Amsterdam als de meeste diverse stad ter wereld op de kaart zetten.
2. Mensen van uiteenlopende nationaliteiten kennis laten maken met elkaar en elkaars cultuur.

Waarom?
Toeristisch / Culturele aspecten:
- Amsterdam is de meeste diverse stad ter wereld en dat is een toegevoegde waarde voor toeristen. Het culturele aanbod van de stad weerspiegelt dat, maar dit is bij toeristen nog vaak onbekend.

Sociaal / Economische aspecten:
- Diversiteit inspireert en wakkert creativiteit aan. Voor een stad als Amsterdam met een grote creatieve industrie is dat een belangrijk voordeel.
- Kruisbestuiving tussen nationaliteiten levert nieuwe ideeën op.
- Door alle nationaliteiten te laten participeren op internet of in een evenement ontstaat wederzijds begrip, interesse en een gevoel van trots op dat wat je met elkaar deelt i.p.v. trots op datgene waarmee je je onderscheidt (sociale cohesie).
- Het project laat zien dat identiteit zich niet laat definieren langs nationale grenzen, maar een complex geheel is van allerlei factoren. Hierdoor ontstaat meer nuancering in het beeld dat stadgenoten van elkaar hebben.

Bewoners en bezoekers van Amsterdam met een interesse voor creativiteit en culturele diversiteit.

Een evenement waarbij de nationaliteiten van de bewoners van Amsterdam centraal staan is nieuw. Het Roots festival biedt wereldmuziek van buitenaf, het Kwakoe festival richt zich op Surinaamse cultuur, maar een evenement als dit heeft Amsterdam niet i.i.t. b.v. Berlijn en New York.
Hetzelfde geldt voor de website en de gids.

Om de 117xAmsterdam website sociale netwerkfuncties en de participatie van bewoners van uiteenlopende culturen mogelijk te maken is web2.0 onontbeerlijk.