Project: Nina Schmid

Home for Talent

Act Local Go Global

Home for Talent is een wereldwijd creatief netwerk van talenten in Dans, Theater, Film en Muziek. Interculturele samenwerkingen komen hier sneller tot stand, talenten worden zichtbaar en grenzen vervagen.

Nina Schmid wil zich met Home for Talent inzetten voor talenten in de wereld van Dans, Theater, Film en Muziek. De kracht van persoonlijke contacten en ervaring uit het werkveld zal worden gecombineerd met de voordelen van web 2.0.
Het doel is om een online overzicht te creëren, waarbij talenten over de hele wereld elkaar kunnen vinden en samenwerkingen met elkaar kunnen aangaan.

Het idee van Home for Talent is ontstaan in Sri Lanka waar oprichtster Nina Schmid als choreograaf werkzaam was en een jongen ontmoette die Baby werd genoemd. In Europa had hij zo aan de slag kunnen gaan als professioneel danser, hij durfde daar zelf nog niet aan te denken en de financiële beperkingen lieten het niet toe. Dit is 1 verhaal uit velen, waardoor Home for Talent des te meer motivatie heeft om uit alle landen ongeacht de economische en politieke situaties talenten zichtbaar te gaan maken.

Enlarge

Home for Talent website - Nina Schmid

Home for Talent wil een virtueel huis zijn, waar talenten vanuit alle landen hun vraag en aanbod laten zien. Nina Schmid is werkzaam in de danswereld en werkt met diverse kunstdisciplines samen. Door de jaren heen is haar duidelijk geworden dat er veel creatieve talenten zijn die moeite hebben om zichzelf te promoten. Door het gebrek aan een multi-disciplinair internationaal platform lopen veel talenten de kans op vruchtbare samenwerkingen mis. Home for Talent wil dit gat opvullen en hiermee interculturele projecten bevorderen.

*Talenten die op zoek zijn naar een toegankelijke manier om zichzelf in de markt te zetten en te netwerken voor interessante samenwerkingen.
*Externe werkgevers die gebruik willen maken van de geselecteerde talenten die Home for Talent in haar bestand heeft.
*Het grote publiek dat zich als vriend van Home for Talent aanmeldt om zo op de hoogte te blijven van producties, voorstellingen en festivals van onze talenten via nieuwsbrieven en evenementenkalenders.

Home for Talent is een overkoepelend internationaal netwerk dat zich richt op talenten in Dans, Theater, Film en Muziek. Bestaande netwerk sites als Youtube, Myspace en Linkedin zijn toegankelijk voor iedereen, waardoor het tijdrovend is om de juiste personen te vinden tussen het grote aanbod van profielen.

Home for Talent wil een persoonlijke contact onderhouden met de talenten door op de hoogte te blijven van hun professionele ontwikkelingen. We willen iedereen met een talent en een droom een gezicht geven en waar mogelijk ondersteuning bieden in het aangaan van samenwerkingen.

Een belangrijk doel dat Home for Talent heeft is ook talenten uit derde wereldlanden te bereiken en te promoten. Talent zit overal en iedereen verdient het recht om gezien te worden.

Hoe meer Home for Talent kan laten zien van talenten, hoe persoonlijker wij dit online netwerk kunnen maken. Uiteindelijk wil Home for Talent per land een foto en introductiefilmpje kunnen laten zien van een specifiek talent met zijn/haar specialisatie en de samenwerking waarnaar diegene op zoek is.
Het liefst vragen we voor de bemiddelingspositie die we innemen geen financiële vergoedingen van de aangesloten talenten, aangezien de creatieve sector juist een kwetsbare groep is. Dit is mogelijk wanneer er steun komt van buitenaf voor de opstart van het project; het verder ontwikkelen van de website.