Project: Marieke de Lange,

Think Tanks Connected *

Idee ontwikkeling bij kinderen

Ubuntu Theatre Organisation wil graag de katalysator en kweekvijver zijn van een nieuwe generatie idealisten die hun talent, creativiteit en denkkracht in willen zetten voor een mooiere wereld.

Kinderen bedenken zelf een idee om de wereld mooier te maken. Dat kan een oplossing voor pesten zijn, het organiseren van een mini concert voor eenzame bejaarden uit hun dorp of een tegengeluid tegen de rechtlijnigheid en onverschilligheid van volwassenen. Al die ideeën worden verzameld en met elkaar verbonden via een online community. Daar worden kinderen aangespoord hun idee ook uit te voeren. Een aantal kinderen wordt gekoppeld aan kopstukken uit de culturele sector, de entertainmentindustrie, het bedrijfsleven, media, en de non-profitsector die hen begeleiden met het verder uitwerken van hun idee. Een deskundige jury kiest het winnende idee dat zal worden uitgevoerd.

Enlarge

Ubuntu Think Thank - © Marieke de Lange Marieke de Lange

- Een nieuwe generatie idealisten uitdagen om hun talent, creativiteit en denkkracht
in te zetten voor een mooiere wereld.
- Het stimuleren van idee ontwikkeling met een maatschappelijk karakter.

Waarom kinderen?
In ieder kind schuilt een idealist en een schat aan creativiteit en geweldige ideeën. Vaak worden ze door hun omgeving niet serieus genomen of kunnen ze hun ideeën nergens kwijt. Ubuntu Theatre Organisation biedt alle kinderen van Nederland graag een plek waar zij hun ideeën over een mooiere wereld kwijt kunnen en geholpen worden bij de uitvoering ervan.

Kinderen van uiteenlopende achtergronden in de leeftijdscategorie af 8 tot en met 16 jaar.

Een dergelijk platform gericht op kinderen bestaat nog niet. Het project sluit bovendien verschillende nieuwe samenwerkingspartners in zoals: basisscholen, buitenschoolse opvang, voortgezet onderwijs en het bedrijfsleven, media, culturele sector en de non-profitsector .

Web 2.0 laat kinderen kennis maken met hun leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden en de effecten van cultureel ondernemen met een ‘twist’. Daarnaast stelt het platform kinderen in staat onderling ideeën uit te wisselen en elkaar te inspireren.