Op het lijf geschreven

Kunstenaar Jan Kryszons zet centrale figuren uit schilderijen om naar ontwerpen voor tatoeages.

Op 25 juli opent het Dordrechts Museum een bijzondere tentoonstelling. In nauwe samenwerking met het Dordtse kunstenaarsinitiatief Noordkaap worden vier tatoeages geplaatst van figuratieve voorstellingen uit de collectie van het Dordrechts Museum. Kunstenaar Jan Kryszons zette de centrale figuren uit de schilderijen om naar ontwerpen voor tatoeages. In de maanden mei en juni vindt de selectie van vier personen plaats bij wie de tatoeages gedurende de tentoonstellingsperiode worden geplaatst.

Enlarge

Op het lijft geschreven - bron

De tattoo als artistiek medium?

Er is in onze cultuur een verrassend hoog aantal tattoo studio’s waar mensen zich voor uiteenlopende redenen laten tatoeëren. Met uitzondering van hen die uit trendgevoelige motieven en zonder diepere overweging een tatoeage nemen, vertellen de beelden altijd iets over de persoon die de tatoeage op zijn lichaam draagt. Achter bijna iedere tattoo gaat bijgevolg een persoonlijke geschiedenis schuil. Binnen het proces van dit project wil Jan Kryszons deze loop van zaken omdraaien en mensen vinden die zich met iconen uit de kunstgeschiedenis kunnen identificeren en die bereid zijn deze levenslang op hun huid te dragen. Het wordt een ontbindbare verbinding met een kunstwerk, een schilderij. Waarbij het eigen lichaam, als drager, de conservator van een kopie wordt.

Aanmelden

Geinteresseerden kunnen zich met het formulier op de website van het Dordrechts Museum aanmelden. Deze personen moeten zichzelf met één van de motieven kunnen identificeren en toestemmen in een permanente tatoeage. Een selectiecommissie maakt de uiteindelijke keuze van vier mensen die geheel gratis de tattoo krijgen. Bij de selectie let de commissie vooral op de motivatie van de inzenders. De tatoeage wordt vervolgens door een professionele tatoeëerder, in de tentoonstellingsruimte aan de Nieuwe Haven, op de lichamen geplaatst. Doordat een complexe tatoeage zich niet in één sessie laat realiseren, is het tijdsbestek waarin het werk voltooid kan worden geschat op één maand. De sessies vinden plaats op zondagmiddagen in de maanden juli en augustus.

Artistieke vertaling

Door foto-, en video-opnamen worden de tatoeëringsessies gedocumenteerd. De documentatie maakt samen met de originele schilderijen deel uit van de tentoonstelling en zal voortdurend worden bijgewerkt. Door de documentatie, die ook de mensen die meedoen in hun privé-omgeving volgt, worden de tatoeages zowel binnen een museale als een alledaagse context getoond.

De tattoo als Tableau Vivant

De tatoeages die tijdens ‘Op het lijf geschreven’ worden aangebracht, vormen eigentijdse Tableaux Vivants. Tableaux Vivants worden omschreven als voorstellingen van schilderijen en sculpturen uitgebeeld door levende personen in decors. Dit sociale verschijnsel kwam op in 18de eeuw en had zowel een amuserende als een educatieve rol. In toneelmatige voorstellingen werden levende opstellingen gebruikt om een niet getoonde handeling binnen de vormen van een standbeeld na te bootsen. De lichaamsmodificatie door een tatoeëring kent een lange traditie in vele culturen, maar is in de 20ste en de 21ste eeuw vooral een modetrend geworden. De tattoeage dient meestal als een symbool voor een persoonlijke geschiedenis, als teken van verbondenheid met een bepaalde subcultuur of als metafoor voor een metafysische overtuiging. Vaak worden symbolen of voorstellingen met een mythische achtergrond gekozen. De tattoo als Tableau Vivant legt een verbinding tussen deze twee uiteenlopende vormen van de geschiedenis. De tattoo als kopie ontbindt, net als in het Tableau Vivant, de context van het schilderij en reproduceert het binnen een nieuwe vorm. De figuren worden uit de achtergrond van het schilderij verwijderd, maar behouden wel degelijk hun iconografische betekenis. Zij verlaten de museale omgeving en vinden op de huid van hun drager de weg in een andere realiteit.

Tussenstop

‘Op het lijf geschreven’ is een van de ‘Tussenstops’ van het Dordrechts Museum. Met deze serie tentoonstellingen blijft het museum zichtbaar in de stad tijdens de verbouwing van het gebouw aan de Museumstraat. Tot en met 12 september is het Dordrechts Museum aan de Nieuwe Haven te bezoeken.