Geluid in de Stad

'er zijn meer zienden die blind zijn, dan blinden die niet kunnen zien'

18 Sep 2010

Tijdens het Weesperzijdefestival op 18 september organiseert stichting Soundtrackcities een collectieve geluidswandeling 'Langs de Amstel' voor een groep blinden en zienden, waarna door middel van een nagesprek wordt gereflecteerd op de ervaring van deze wandeling en op de rol van geluid in de stedelijke omgeving

Enlarge

Down by the riverside - geluidskunstenaar Hannes Wallrafen met enkele deelnemers tom'artvark'jaspers

DEZE EXPERTMEETING IS BESLOTEN - INDIEN JE GEÏNTERESSEERD BENT OM DEEL TE NEMEN, DAN VERZOEKEN WE JE CONTACT OP TE NEMEN HIEROVER MET TOM'ARTVARK'JASPERS.

De betreffende geluidswandeling is gemaakt door Alison Isadora en Hannes Wallrafen. Het verhaal van Hannes Wallrafen is in dit kader interessant. Wallrafen is namelijk na een carrière als fotograaf in relatief korte tijd zijn zicht kwijtgeraakt, en werkt sindsdien als geluidskunstenaar. 

De opzet van deze dag stelt ons in staat om de ervaring van geluid door blinden, slechtziende en ziende mensen met elkaar te vergelijken. 
De deelnemers aan de geluidswandeling - zienden en blinden - zullen ieder op hun eigen manier de geluidswandeling ervaren en na afloop nader ingaan op hun individuele ervaring. In het nagesprek zal de rol van geluid op de ervaring van de omgeving besproken, afgetast en uitgediept worden ; blinden zullen geluid naar verwachting ánders ervaren dan zienden. Waarin zit het verschil in ervaring van geluid tussen blinden en zienden ? Het is interessant om te onderzoeken waarin dit verschil 'm zit, en inzicht te krijgen in wat geluid doet met iemands waarneming, beeldvorming en 'mapping' van een stedelijk domein.

Interessante vragen zijn bijvoorbeeld : hoe vormt iemand zich überhaupt een mentaal 'beeld' ? En wat is de rol van geluid hierin ? Wat zijn de verschillen in de ervaring van geluid tussen zienden en blinden ? In dit gesprek zou een blinde kunnen proberen te omschrijven hoe volgens hem/haar een bepaalde plek eruit ziet, waarna een ziende probeert dat beeld vanuit zijn ervaring aan te vullen. 

De route is weliswaar gemaakt voor volledig zienden, maar blinden en slechtzienden zijn de luisterexperts die de zienden scherper leren luisteren en bewuster leren waarnemen. Door uitwisseling van gedachten en ervaring wordt onderzocht wat het effect is van geluid op je totale waarneming. Op deze manier hopen we bewustzijn te creëren over wat de invloed is van geluid op waarneming. 

Een professionele documentairemaker zal deze dag registreren en als uitgangspunt gebruiken voor een documentaire over geluid in de stad. Het is de bedoeling om deze documentaire later uit te zenden via Het Gesprek, NPS, VPRO, of VARA.

Los van een interessant experiment zal het ook vooral een leuke dag zijn voor de deelnemers (zowel blinde als ziende), en hopen we een breed publiek bewuster te laten 'kijken' naar hun omgeving, en aspecten hiervan wellicht opnieuw te ontdekken.