Sophie Logothetis

Goud en geld

Lara Schwarz tijdens Kom je ook? Geld Geld Geld!

Lara Schwarz van het Geldmuseum schetste niet zozeer een historisch kader, maar verschafte ons inzicht over de waarde van geld. Wat doen mensen met geld en vooral, wat doet geld met mensen?

Enlarge

Lara Schwarz - Linde van Dyck

Les 1: de waarde van geld wordt cultureel bepaald en heeft dus voor ieder een andere betekenis. Het geeft interessante inzichten in de verschillende uitingen van waarde. Geld weergeeft namelijk een bepaalde culturele identiteit, maar kan ook gezien worden als een cultureel product. Tegenwoordig doet 95% van de mensen betalingen via de virtuele weg, onzichtbaar geld. Zie daar de introductie van de cashless society.

Les 2: Geld bestaat er in allelei vormen, soorten en maten. Muntstukken en briefpapier betekent voor ons geld, waar de yapsteen en de teau ook een erkend ruilmiddel is. Het gaat erom wat voor waarde we er collectief aan geven en collectief wordt geaccepteerd als zodanig om de waarde te laten gelden.

Les 3: Geld is dus slechts een collectief afgesproken betaalmiddel, bepaald door de regering. Wij vertrouwen onze regeringen erop dat er een bepaalde waarde aan het geld is gegeven dat door ons burgers gebruikt kan worden als ruilmiddel, want dat is geld eigenlijk nog in feite. Het is een betaalmiddel dat gebaseerd is op vertrouwen, een vertrouwen dat nu geschaad is.

Les 4: Geld heeft ook alles te maken met emotie. Men denkt niet rationeel na over geld, ieder hecht er een andere waarde aan en gaat er anders mee om. Hoe men omgaat met geld verschaft interessante psychologische inzichten en zegt ook iets over de maatschappij waarin men leeft. Kortom, geld is verweven in alle aspecten van cultuur.

Een mooie conclusie die een van de bezoekers twitterde tijdens de lezing: "Als geld cultuur is, en ook vertrouwen, is cultuur dan ook vertrouwen?"

Lara Schwarz tijdens KJO - Geld Geld Geld
View more presentations from Mediamatic