Bas van den Broeke

Ambities van mensen mogelijk maken

Eric Holterhues van Triodos Bank over de mix van financieringsbronnen voor de culturele sector

Sinds september 2010 is Eric Holterhues Hoofd Kunst en Cultuur bij Triodos Investment Management. Vanuit deze functie ontwikkelt hij nieuwe producten voor het financieren van de culturele sector, is hij fondsmanager van Triodos Cultuurfonds en coördinator en internationaal woordvoerder van hetgeen Triodos Groep in Europa doet in de culturele sector. Tijdens Kom je ook? pleit Holterhues voor een evenwichtiger systeem van kunstfinanciering.

Exploitatie, investering, buffer

Volgens Holterhues ligt de focus bij culturele instellingen te veel bij de exploitatie en het dekken van de kosten op korte termijn. Deze financiering komt van het geefgeld van de overheid (subsidie), sponsoring, particulier geld en leengeld van de bank. Dit systeem van kunstfinanciering staat onder druk. Er zou volgens hem meer gekeken moeten worden naar de mid-termijn investeringen, zoals de horeca of museumwinkel van de instelling, en de spaarpotopbouw voor de lange termijn financiering. Het opbouwen van een buffer. Het laatste kan bijvoorbeeld door middel van obligaties die je kunt onderbrengen bij een vriendenvereniging. Laat je geld werken. Met een stevige buffer zul je eerder een financiering van de bank rond krijgen.

"Als kunstenaars en culturele instellingen méér financieringsbronnen aanboren, ontstaat een steviger fundament om zich op te ontplooien."

De conclusie van Holterhues luidt: een mix van financieringsbronnen kan veel opleveren doordat de bronnen elkaar versterken. De kunstsector verdient een goede mix van overheid, particulier en bank. Voor veel kunstenaars en instellingen is de bank nu nog een terra incognita. Ten onrechte, want banken zijn bij uitstek gewend om investeringsplannen van kansrijke individuele ondernemers te beoordelen en te financieren. Triodos wil de ambities van mensen mogelijk maken.

Ga voor meer informatie naar www.triodos.nl

www.triodos.nl

Eric Holterhues
View more presentations from Mediamatic