Exhibition:

Presentatie Vrije Ruimten Artists In Residence

Opening Virtueel Museum Zuidas

1 Jun 2007
12 Jun 2007

De afgelopen maanden hebben zes kunstenaars uit binnen- en buitenland op de Zuidas in Amsterdam gewoond en gewerkt in de residencies van het VMZ om respons te geven op de ontwikkelingen in het gebied.

Elke kunstenaar levert een eigen, unieke bijdrage aan de tentoonstelling. De Nederlandse installatiekunstenaar André van Bergen trapt de tentoonstelling af met zijn 'onedaysculpture', een bouwactiviteit van één dag, gewijd aan zijn verbazing over het tempo van veranderingen in een mensenleven. Drie van de zes zijn gefascineerd door de architectuur en de bebouwde omgeving. LOLA Landschape Architects uit Rotterdam, presenteren een voorstel, waarin de RAI niet langer een last voor de stad is, maar uitgroeit tot een ook aan de buitenkant te ervaren, levendig gebouwencomplex met een centrale plek op de Zuidas. Daarnaast willen zij de ontwerpogen openen voor de langs de A10 gegroeide, lineaire stad.

De Zwitserse tekenaar Ingo Giezendanner zoekt naar surrealistische straattaferelen, 'de bloemen van de Zuidas'. Zijn presentatie bestaat uit een poëtische, gelaagde installatie van zwart-wit tekeningen en animatiefilmpjes. De Duitse filmmakers Nina Fischer en Maroan el Sani zijn gefascineerd door de utopieën die kleven aan grootse architectuur. In hun film 'The Rise' tonen zij een ongekende kant van het Vinolygebouw, laverend tussen hoop en angst. De overigen belichten met hun werk eerder de filosofische en poëtische aspecten van de Zuidas. De Israëlisch-Nederlandse Anat Stainberg voert een re-enactment op van een performance, waarin zij vraagtekens plaatst bij het ook op de Zuidas heersende strenge arbeidsethos. De in Berlijn en Amsterdam woonachtige geluidskunstenaar Geert-Jan Hobijn maakt gebruik van bestaande stadsgeluiden, die de Zuidas naar zijn mening typeren. Hij presenteert een voorstel tot een (sirene)concert, getiteld Geluidas, waarin o.m. boomauto's hun rondjes draaien, sirenes loeien en draaiorgels spelen.

De Vrije Ruimten Artists in Residence is in het leven geroepen door het VMZ om temidden van de grootschalige ontwikkelingen ook plaats te bieden aan het kleinschalige, onverwachte, niet-geplande eigen initiatief. Het ter plekke werken stimuleert de -sociale- betrokkenheid, bevordert het oog voor de menselijke maat en leidt vaker tot nieuwe, mooie en kritische inzichten en andere invalshoeken en perspectieven dan wanneer vanuit een atelier op afstand naar het gebied wordt gekeken. Voor deze tweede editie heeft het VMZ zes artist-in-residence plekken (AIR) gecreëerd in het voormalig Sint Nicolaasklooster, waar ook het VMZ, Platform 21 en Premsela Stichting hun onderkomens hebben.

Het VMZ selecteerde kunstenaar André van Bergen om in de AIR verblijven. Daarnaast zijn de volgende vijf instellingen betrokken bij het project die ieder een kunstenaar hebben geselecteerd; Het Fonds BKVB: Bureau LOLA Landscape architects (NL), Het Amsterdams Fonds voor de Kunst: Anat Stainberg (IS/NL), performancekunstenaar, Platform 21: Ingo Giezendanner (CH), tekenaar/designer, Lectoraat Kunst en Publieke Ruimte / SMBA: Nina Fischer / Maroan el Sani (D), filmmakers, Gaudeamus: Geert-Jan Hobijn (D/NL), geluidskunstenaar

De Zuidas is een transitgebied, een gebied in verandering en wording. Het Virtueel Museum Zuidas houdt zich bezig met kunst en cultuur in dit gebied en beschouwt de hele Zuidas als een soort museum, een steeds veranderende ruimte waarin kunst een plaats heeft en waarbinnen nieuwe kunstvormen kunnen ontstaan.

Opening: vrijdag 1 juni, 17.30 uur openingsevent van André van Bergen, locatie: parkeerterrein Beethovenstraat tegenover het ABN-AMRO gebouw, 18.30 uur performance van Anat Stainberg, locatie: Platform 21
Tentoonstelling 1 t/m 17 juni in Platform 21, Prinses Irenestraat 19, Amsterdam. Openingstijden: woensdag t/m zondag 12.00 uur tot 19.00 uur. De resultaten van hun werkperiode zijn te zien van 1 t/m 17 juni in Platform 21.