Mediamatic is een culturele ANBI

Geven levert belastingvoordeel op

In de Geefwet is een extra giftenaftrek voor giften aan culturele instellingen opgenomen. Een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling gaat tijdelijk een extra belastingvoordeel opleveren in de inkomstenbelasting. Een belastingplichtige in de inkomstenbelasting mag namelijk 1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen voor de giftenaftrek. Deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5000 van de aan culturele instellingen gedane giften.

Algemeen

Vestigingsadres

Stichting Mediamatic
Dijksgracht 6
1019 BS Amsterdam

Postadres

Stichting Mediamatic
Postbus 17490
1001 JL Amsterdam

RSIN / Fiscaal nummer: 0072.41.045
SBI code: 5814 - Organisator van culturele activiteiten en uitgeverij van tijdschriften

KvK-nummer: 41010819
BTW-nummer: NL007241045B01
IBAN NL49INGB0005049152
IBAN NL18 TRIO 0254326633

Raad van Toezicht:

Klik hier voor een overzicht van de leden van de raad van toezicht.

Bestuur:

Jans Possel (sinds 2002)
Willem Velthoven

Beleid:

Beleid voor bezoekers en werknemers, inclusief huis- en gedragsregels vindt je hier.

Doelstelling

Stichting Mediamatic is een Nederlandse culturele instelling gevestigd in Amsterdam. De doelstelling is het bevorderen van nieuwe kunstvormen in samenhang met ontwikkelingen in wetenschap en maatschappij. De middelen daarvoor zijn onderzoek, (ondersteuning bij) ontwikkeling, presentatie en reflectie. Belangrijke onderwerpen zijn op dit moment (2020) biologie, duurzaamheid, voedsel, de zintuigen, het menselijk lichaam.

Beleidsplan

2009-2012
2013-2016
2017-2020

2021-2024

Normen voor goed bestuur

Mediamatic is een stichting en hanteert als besturingsmodel het raad-van-toezicht-model. Dit houdt in dat de verantwoordelijkheid voor het succes van de stichting is belegd bij het - in het geval van Mediamatic - tweekoppige bestuur (de directeur-bestuurders) en dat de raad van toezicht daarop toezicht houdt, advies geeft (gevraagd en ongevraagd) en als werkgever van het bestuur optreedt. Mediamatic volgt de principes van de Governance Code Cultuur 2019 en heeft hier in 2021 extra aandacht aan geschonken.

Verslag van uitgeoefende activiteiten

Zie website.

ANBI

Lees verder over de ANBI.

Info facturen
KvK-nummer: 41010819
BTW-nummer: NL007241045B01
IBAN NL49INGB0005049152
IBAN NL18 TRIO 0254326633