Mediamatic is een culturele ANBI

Geven levert belastingvoordeel op

In de Geefwet is een extra giftenaftrek voor giften aan culturele instellingen opgenomen. Een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling gaat tijdelijk een extra belastingvoordeel opleveren in de inkomstenbelasting. Een belastingplichtige in de inkomstenbelasting mag namelijk 1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen voor de giftenaftrek. Deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5000 van de aan culturele instellingen gedane giften.

Algemeen

Vestigingsadres

Stichting Mediamatic
Dijksgracht 6
1019 BS Amsterdam

tel.020- 6389901
mail@mediamatic.nl

Postadres

Stichting Mediamatic
Postbus 17490
1001 JL Amsterdam

RSIN / Fiscaal nummer: 0072.41.045
SBI code: 5814 - Organisator van culturele activiteiten en uitgeverij van tijdschriften
KvK nummer: 41010819 te Groningen

Raad van Toezicht:

Hajo Doorn (sinds 2011)
Gitta Luiten (sinds 2016)
Toby Kiers (sinds 2016)
Farid Tabarki (sinds 2016)
Caroline Prisse (sinds 2019)
Jaap Schoufour (sinds 2019)

Bestuur:

Jans Possel (sinds 2002)
Willem Velthoven

Beloningsbeleid Mediamatic

Doel beloningsbeleid

Ons beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde medewerkers. Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en gericht op de lange termijn.

Uitgangspunten beloningsbeleid

De volgende (algemene) uitgangspunten bij het opstellen van onze beloningsbeleid worden gehanteerd.

Het beloningssysteem dient aan de volgende punten te voldoen:

Marktconform i.v.m. aantrekken en behouden van goed gekwalificeerd personeel
Maatschappelijk verantwoord / gerechtvaardigd
Transparant
Eenvoudig
Voldoen aan wet- en regelgeving

Beschrijving beloning

De volgende beloningscomponenten komen voor binnen onze onderneming:

Salaris (vakantiegeld). Deze beloningen zijn marktconform. Inschaling is o.a. afhankelijk van leeftijd, kennis en ervaring. Jaarlijks ontvangt men 8% vakantietoeslag
Onkostenvergoeding. De medewerkers ontvangen alleen de eerste 6 maanden een reiskostenvergoeding van 100% en de 6 maanden daarna 50% binnen fiscaal toegestane mogelijkheden. Daarna geen reiskostenvergoeding meer, dit om medewerkers uit de omgeving aan te trekken. Ook bestaan er vergoedingen voor zakelijke telefoonkosten en studiekosten. Hiervoor is een akkoord nodig van de directie. Aan de buitendienst wordt maandelijks een vaste onkostenvergoeding verstrekt.
Er is geen cao van toepassing

Beoordeling en salarisverhoging

Halfjaarlijks houdt de leidinggevende een plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprek. Er worden afspraken en doelen gesteld. Deze doelen zijn SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) geformuleerd en te beïnvloeden door de medewerkers.
Naast de persoonlijke doelen spelen ook de ondernemings- /afdelingsdoelstellingen een rol in de beoordeling. Sturing op de kwaliteit van de dienstverlening staat bij ons hoog in het vaandel.

Stagiaires

Mediamatic steekt veel energie in leer-werk plekken en biedt ruimte aan meerdere stagiares. Stagiares krijgen maandelijks een stagevergoeding.

Beloning toezichthouders

Laden van de raad van Toezicht krijgen niet betaald voor hun bestuurstaken, zijn krijgen wel een bescheiden onkostenvergoeding.

Doelstelling

Stichting Mediamatic is een Nederlandse culturele instelling gevestigd in Amsterdam. De doelstelling is het bevorderen van nieuwe kunstvormen in samenham met ontwikkelingen in wetenschap en maatschappij. De middelen daarvoor zijn onderzoek, (ondersteuning bij) ontwikkeling, presentatie en reflectie. Belangrijke onderwerpen zijn op dit moment (2020) biologie, duurzaamheid, voedsel, de zintuigen, het menselijk lichaam.

Beleidsplan

2009-2012 http://www.mediamatic.net/viewattachment/38046
2013-2016 http://www.mediamatic.net/331706/en/bedrijfsplan-mediamatic-2013-16
2017-2020 https://www.mediamatic.net/en/page/368691/stichting-mediamatic-beleidsplan-afk-2017-2020

Normen voor goed bestuur

Mediamatic past de code cultural governance in grote lijnen toe en heeft een tweekoppig bestuur met een raad van toezicht.

Verslag van uitgeoefende activiteiten

Zie website.

ANBI

Lees verder over de ANBI.