Hafid Bouazza en Asis Aynan over literatuur, politiek en liefde

5 Jun 2015

Tijdens dit programma praten we met de schrijvers Hafid Bouazza en Asis Aynan over hun literatuur en hun overeenkomsten en verschillen. Thuisloosheid en historisch besef spelen bijvoorbeeld in het werk van allebei de schrijvers een grote rol.

Enlarge

Hafid Bouazza en Asis Aynan -

Deze thuisloosheid werd door Hafid Bouazza in zijn essay Een beer in bontjas bezongen. In zijn nieuwe egodocument Gebed zonder eind maakt Asis Aynan ons deelgenoot van de worsteling om van zijn thuisloosheid af te komen. Aynan zet zich daarbij actief in voor het behoud van de Berbercultuur. Bouazza speelt in zijn nieuwe roman Meriswin met Middeleeuwse literatuur en klanken en vertaalt soera's uit de Koran uit het Arabisch naar het Nederlands.

Kunst kan de culturele grenzen overstijgen. Wel speelt het oriëntalisme nog altijd een rol bij de ontvangst van literatuur van schrijvers die een andere achtergrond hebben dan de Nederlandse. Hoe gaan en gingen deze schrijvers daar mee om? Schuilt er kwaad in die etikettering met koepeltjes, glazen bellen en buikdanseressen? Een gesprek over literatuur, politiek en natuurlijk, liefde.