Profileer me dan... als je kan

Effecten van etnische profilering op individu en samenleving

24 Jan 2016

In dit programma nemen we het persoonlijke verhaal als uitgangspunt en slaan een brug tussen politie en burger, maar ook tussen ervaringsdeskundigen en zij die niet in aanraking zijn gekomen met etnische profilering. Met projectleider van de politie-eenheid Amsterdam Paul Gademan, rapper Insayno, cultureel antropoloog Sinan Cankaya en rapper en docent Gideon ‘Gikkels’ Everduim bespreken we de effecten die etnische profilering heeft op een generatie, met betrekking tot thema’s als identiteit, gender en integratie.

Enlarge

Okay Not Okay -

De taak van de politie is de burger een veilig gevoel te geven. Maar geldt dat wel voor iedereen? Afgelopen zomer stierf Mitch Henriquez door politiegeweld. Zijn dood heeft een storm ontketend, van media-aandacht tot straatprotesten en activistische rapmuziek. Zoals rapper Insayno het zegt: “Mijn broeders worden in elkaar getrapt, maar wij moeten houden van ons vaderland?”

Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de Nederlanders zich niet beschermd, maar juist gediscrimineerd voelt door de politie. Waar etnische profilering voor velen een niet voelbaar probleem is, sluimeren de effecten ervan door in het individu en in de samenleving. Hoe voelt het om er verdacht uit te zien? Wat doet dit met je eigenwaarde en je identiteit? Met je maatschappelijke betrokkenheid? En hoe ervaart een politieagent het contact met etnische minderheden?