Project geselecteerd om te pitchen tijdens Kom je Ook Tanja den Broeder

Voorspel TIN

een initiatief van het Theater Instituut Nederland, het TIN.

Met Voorspel biedt het TIN een interactieve mediaomgeving waar het interpretatiespel rond tijdloze theaterverhalen centraal staat. Voorspel is een transmediale toepassing gebruikmakend van mediakanalen als internet, mobiele telefoon en een zelfstandig web 2.0 platform.

Omdat de interpretatie van een verhaal tijdgebonden is en het tegelijkertijd zo is dat verhalen de tand des tijd doorstaan wordt in Voorspel, naast de opkomende première, ook nadrukkelijk eerdere vertolkingen betrokken. Zo ondersteunt het archief van het Theater Instituut Nederland de hedendaagse toeschouwer om de vertaalslag te maken naar een eigen begrip en ook inzicht te krijgen in de vorming van dat eigen begrip, namelijk de wijze waarop dat tijd-, cultuur-, geloof- of persoon gebonden is. Waar het in Voorspel om gaat is die vertaalslagen een podium te bieden, ze te inspireren, te expliciteren en op elkaar te betrekken. Er ontstaan sociale verbanden in het interpretatiespel tussen mensen. Tegelijkertijd ontstaat een overbrugging van de schrijverstekst (hoe zou de schrijver zijn tekst toen oorspronkelijk bedoeld kunnen hebben) naar de lezerstekst (wat betekent deze voorstelling nu voor mij of voor ons).

Op basis van smart mobs, d.w.z. log in en zie ‘wie is hier, wie is wie, wie/wat’, ontstaan er flash mobs rond de voorstelling: mensen treffen elkaar mogelijk virtueel voor en kort na de voorstelling om elkaar indien gewenst ter plaatse te ontmoeten en hun beleving uit te wisselen. Ze kunnen die delen m.b.v. video, audio, tekst en social tagging: zo ondersteunt Voorspel een publiekelijk sociaal betekenisrijk naspel als het gaat om de sterke verhalen die het theater te bieden heeft.