Regels El HEMA Ontwerpwedstrijd

De kleine lettertjes

Wat houdt deelname in, en wat zijn je rechten/verplichtingen als deelnemer van de El HEMA ontwerpwedstrijd?

Aanvaarding deelnamevoorwaarden

Door je aan te melden bij de El HEMA ontwerpwedstrijd, aanvaard je impliciet alle deelnamevoorwaarden.

Stichting Mediamatic behoudt het recht om de deelnamevoorwaarden te herzien, zonder deze vooraf aan de deelnemers bekent te maken.

Deelname en inschrijving

Deelname is gratis en open voor iedereen.

Inschrijving is geopend op 21 augustus en sluit op 25 oktober 2007.

Juryleden, sponsporen en medewerkers van Mediamatic en El HEMA zijn uitgesloten van deelname.Medwerkers van de gewone HEMA worden van harte uitgenodigd om mee te doen.

Per deelnemer kan een onbeperkt aantal ontwerpen worden ingestuurd.

Bij aanmelding moet je alle benodigde gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken. Inzendingen die onder vermelding van valse gegevens worden gedaan kunnen worden verwijderd van de site en worden uitgesloten van deelname.

De inzender verklaart door in te zenden dat het volledige auteursrecht bij de inzender ligt. Als er meerdere auteurs zijn kunnen die gezamenlijk inzenden door bij de inzending alle auteurs te linken. Alle auteurs moeten daarvoor een account aanmaken op Mediamatic.net.

Inzendingen die onnodig kwetsend zijn of is strijd met de Nederlandse wet worden verwijderd van de website en uitgesloten van deelname.

Mediamatic behoudt het recht om ten alle tijden deelname aan de wedstrijd te beƫindigen.

Verplichtingen deelnemer

Producten worden uitsluitend op de presentatie op Mediamatic.net beoordeeld voor nominatie. Inzendingen dienen dan ook volledig te zijn: voorzien van minimaal 1 beeld, en met een heldere samenvatting van de specificaties, functionaliteit, enzovoort.

Genomineerde inzendingen worden, in overleg met de inzender, gepresenteerd in de tentoonstelling El HEMA. De mogelijkheid bestaat dat Mediamatic assistentie verleent bij de vervaardiging van prototypen voor plaatsing in de tentoonstelling.

Wachtwoord en gebruikersnaam

Bij registratie op de mediamatic.net website heb je een gebruikersnaam opgegeven en is je een wachtwoord toegestuurd. Deze zijn alleen voor jou bestemd en dienen alleen door jou zelf te worden gebruikt. Jij bent zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder deze gebruikersnaam worden uitgevoerd.

Indien je merkt of vermoedt dat ongeoorloofd gebruik van jouw wachtwoord en/of gebruikersnaam wordt gemaakt, zul je Mediamatic.net onmiddellijk waarschuwen.

Gebruik van de site

Als deelnemer kun je gratis gebruik maken van de diensten op de site. Je kunt bijvoorbeeld evenementen toevoegen aan de Mediamatic Agenda.

Bij het gebruik van de diensten zul je de gebruikelijke fatsoensnormen hanteren en dus geen grove, beledigende, bedreigende of anderszins aanstootgevende taal bezigen.

Ook anderszins zul je geen onrechtmatig gebruik van de diensten maken, zoals bijvoorbeeld het verzenden van bestanden die virussen bevatten.

Auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten

De deelnemer vrijwaart Mediamatic.net voor aanspraken van derden in verband met eventuele inbreuken op auteursrecht bij deelname aan de wedstrijd.

De deelnemer heeft het auteursrecht van het door hem/haar gemaakte ontwerp. Door deelname aan deze wedstrijd geeft de deelnemer toestemming aan Mediamatic om het door hem/haar vervaardigde ontwerp in het kader van (promotionele doeleinden in verband met) deze wedstrijd openbaar te maken. Daarvoor zal Mediamatic geen vergoeding hoeven geven. Die openbaarmaking valt onder het citaatrecht van artikel 15a Auteurswet. Mediamatic.net zal daarbij de persoonlijkheidsrechten van deelnemer respecteren.